EUR ICT Monitor 2004

In het kader van het EUR-brede ICT&O beleidsprogramma SamenWerken aan ICT (SWICT) wordt ook dit jaar weer een ICT monitor afgenomen. Het doel van deze monitor is om EUR-breed een indicatie te krijgen van wat er op het gebied van ICT & onderwijs zoal gebeurt op de EUR, waar mogelijke knelpunten liggen en welke wensen en behoeften er bestaan.

De resultaten van deze monitor zullen vergeleken worden met de resultaten op de ICT-monitor die in 2002 is afgenomen. Op deze manier kan gekeken worden wat er sinds die tijd veranderd is. Bovendien kunnen het CvB, faculteiten en afdelingen van de EUR de resultaten van de monitor gebruiken om, indien nodig, het ICT-beleid verder aan te scherpen en de ondersteunende dienstverlening te verbeteren.

Docenten en studenten kunnen een online vragenlijst invullen. Onder de respondenten zullen CD-bonnen ter waarde van € 20,- worden verloot.