Migratie naar Blackboard versie 6.1

Op dit moment maakt de EUR nog gebruik van Blackboard versie 5.5. Met ingang van het collegejaar 2004-2005 zal de EUR overstappen op Blackboard versie 6.1. Op dit moment (maart 2004) is een testserver ingericht voor facultaire coördinatoren. De interface van versie 6.1 is vrijwel gelijk aan die van 5.5, maar onder de motorkap zitten flink wat verbeteringen, o.a.:

  • Eigen knoppen definiëren
  • Direct edit functie
  • WYSIWYG-editor, die ook tabellen en grafieken ondersteunt
  • Ondersteuning van multi-media (beeld en geluidsfragmenten)
  • Sterk verbeterde/vereenvoudigde toets- en survey-optie
  • Zelf importeren en exporteren van (delen van) cursussen
  • Eenvoudig verplaatsen van content binnen/tussen cursussen

De twee nieuwe productieservers voor Blackboard 6.1 zijn naar verwachting 1 mei 2004 in de lucht voor ondersteuners en belangstellende docenten. Per 1 juli 2004 zal de EUR overgaan op versie 6.1, waarbij versie 5.5 voorlopig beschikbaar blijft. Bij de overgang naar versie 6.1 wordt www.eur.edu het adres voor Blackboard 6.1 en verhuist Blackboard 5.5 naar het webadres archief.eur.edu. Het OECR maakt handleidingen voor Blackboard 6.1, die via de inlogpagina beschikbaar komen. Het OECR zal tevens cursussen Blackboard 6 en overgangscursussen aanbieden.