Nieuw boek: Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs

Boek: Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs

De afgelopen jaren is het gebruik van digitale leermiddelen in het hoger onderwijs sterk toegenomen. De rol van de docent verschuift hierdoor van informatieoverdrager naar begeleider van de leerprocessen van studenten. Van de docent wordt veel verwacht, niet alleen op didactisch gebied, maar zeker ook op het gebied van de toepassing van digitale leermiddelen in uw onderwijs. Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs geeft een stapsgewijze aanpak voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van cursussen waarin digitale leermiddelen worden gebruikt. Naast algemene informatie over leren en doceren met digitale leermiddelen gaat dit boek in op competenties die docenten en studenten nodig hebben om goed te kunnen functioneren in een onderwijsomgeving waarin digitale leermiddelen worden gebruikt. De informatie in dit boek wordt ondersteund met tipsheets die docenten direct kunnen gebruiken bij het vormgeven van digitaal onderwijs. Het boek is primair bedoeld voor docenten in het hoger onderwijs. Het is zowel geschikt voor docenten met veel didactische ervaring als voor docenten in opleiding. Daarnaast biedt het boek veel bruikbare informatie voor onderwijsadviseurs en docenttrainers op het gebied van e-learning. De uitgave vormt een vervolg op het boek Leren (en) doceren in het hoger onderwijs (A.J. Kallenberg et al., 90 5931 488 0, Uitgeverij LEMMA, 2000), waarin algemeen didactische aanwijzingen worden geboden voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs. Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs
Gerard Baars, Annemiek Wieland, Maarten van de Ven en Karen Jager / 90 5931 447 6 / 188 pagina’s / € 24 (incl. btw, excl. verzend- en administratiekosten) / 2006 Uitgeverij LEMMA
U kunt een exemplaar van het boek bestellen bij het Boom Distributiecentrum via bdc@bdc.boom.nl of (0522) 23 75 55.