Studiebijeenkomst op 7 maart 2006 over kennisverwerving en digitale didactiek

Bent u werkzaam in het hoger onderwijs? Vraagt u zich ook wel eens af hoe kennisverwerving van studenten kan worden ondersteund met behulp van digitale didactiek? In de ogen van veel docenten is kennisverwerving een ondergeschoven kindje in 'modern' onderwijs. En zeer actueel: het studiehuis wordt juist om deze reden aangepast. Denkt u zelf graag actief met anderen na over dit onderwerp? Wilt u graag een bijdrage leveren aan http://www.digitaledidactiek.nl?
Vertelt u wel eens enthousiast aan collega's over leuke ICT-toepassingen die u in uw onderwijspraktijk of daarbuiten bent tegengekomen?

Ja? Dan is de bijeenkomst Kennisverwerving & Digitale Didactiek echt iets voor u!

In deze workshop zullen we samen in kleine groepjes IDEEen ontwikkelen voor het ondersteunen van kennisverwerving met behulp van digitale didactiek. Na de bijeenkomst kunt u met uw groep uw IDEE online verder uitwerken onder begeleiding van een projectlid van Digitale Didactiek. Na goedkeuring door de redactie zal uw IDEE op de Digitale Didactiek site www.digitaledidactiek.nl worden geplaatst.


Wat?

Studiebijeenkomst Kennisverwerving & Digitale didactiek

Wanneer?

Dinsdag 7 maart 2006

Waar?

Technische Universiteit Delft

Tijd?

10.00-15.00 uur

Kosten?

Deelname aan deze bijeenkomst is € 40,- (incl. lunch)

Programma

10.00-10.30 Introductie, doelstellingen, kennismaking
10.30-11.15 Hoe kan ik kennisverwerving ondersteunen met digitale middelen? Voorbeelden van Digitale Didactiek!
11.15-11.45 Inventariseren ervaringen en mogelijke IDEEën op het gebied van "het ondersteunen van kennisverwerving met digitale didactiek"
12.00-12.15 Selectie van uit te werken IDEEën en vorming van groepjes
12.15-12.30 Toelichting criteria waaraan IDEEën moeten voldoen

12.30-13.15 Lunchpauze

13.15-14.30 Eerste aanzet tot het schrijven van geselecteerde IDEEën in groepjes
14.30-14.50 Maken van afspraken en inventariseren ondersteuningsbehoefte voor het afmaken van IDEEën
14.50-15.00 Evaluatie en afsluiting

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Toine Andernach (j.a.andernach@tbm.tudelft.nl; 015-278 70 86). U kunt zich via e-mail bij Joke Mol (j.a.p.mol@tbm.tudelft.nl; 015-278 36 46) aanmelden onder vermelding van uw naam, e-mailadres, instelling, afdeling/faculteit en functie. Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers.