Studiebijeenkomst Wiki’s en weblogs in het onderwijs

Bent u werkzaam in het hoger onderwijs? Overweegt u om een weblog in uw onderwijs in te zetten? Of heeft u een idee, hoe een Wiki bijdraagt aan het leerproces van studenten? Wilt u dat idee graag samen met anderen uitwerken? Kom dan op 6 oktober naar Arnhem. De HAN organiseert namens www.digitaledidactiek.nl een studiedag, waarop we gaan brainstormen over het toepassen van Wiki’s en weblogs in het onderwijs.

Pierre Gorissen, oprichter van de Wiki Edublogs (http://www.edublogs.nl/wiki/StartPagina) en bovendien zelf enthousiast blogger (http://www.gorissen.info/Pierre/),verzorgt de inleiding op het thema.

Tijdens deze bijeenkomst brainstorm je met colllega’s over bovenstaande vragen. In groepjes werk je aan een eerste opzet van een IDEE voor op de Digitale Didactiek site.

Na de bijeenkomst zal het IDEE in afstemming door HAN-collega’s verder worden uitgewerkt. Na goedkeuring door de redactie zal het IDEE op de Digitale Didactiek site worden geplaatst.

Wat?

Studiebijeenkomst Wiki’s en weblogs in het onderwijs

Wanneer?

Donderdag 6 oktober 2005

Waar?

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Campus Arnhem

Tijd?

10.00-15.30 uur

Kosten?

Geen


Programma

10.00-10.30 Introductie & kennismaking
10.30-12.00 Inleiding op Wiki’s in weblogs in het onderwijs door Pierre Gorissen
12.00-12.30 Inventariseren en verdelen uit te werken IDEEën
12.30-13.30 Lunchpauze
13.30-13.45 Toelichting criteria waaraan IDEEën moeten voldoen
13.45-15.00 Eerste aanzet schrijven IDEE
15.00-15.20 Uitwisselen opzet IDEEen
15.20-15.30 Evaluatie en afsluiting van de bijeenkomst

Meer informatie of aanmelden kan via Esther van der Linde (Esther.vanderLinde@han.nl, 026-3691784). Vermeld bij aanmelding uw naam, emailadres, instelling, afdeling/faculteit, functie en beschrijf kort, wat jouw ervaringen zijn met weblogs en/of Wiki’s. Maximaal 20 deelnemers.