Verslag studiemiddagen 'OnderWIJS op weg'

Op dinsdag 15 juni en dinsdag 22 juni 2004 vonden in het kader van het universiteitsbrede ICT-beleidsprogramma SamenWerken aan ICT (SWICT) en op basis van het rapport “ Blended learning: Trends in ICT en Onderwijs ” (van de Ven & van Baalen, 2003) twee studiemiddagen plaats. Doel van de studiemiddagen was dat de EUR richtingen kiest voor haar beleid op het gebied van de inrichting van het onderwijs en de rol van ICT daarbij.
Op grond van enkele van de in het rapport beschreven gesignaleerde trends stonden vier thema’s centraal (op elk van beide middagen twee): (1) Informatie- en communicatiesystemen; (2) Onderwijs voor de nieuwe student; (3) Verhogen van het rendement; en (4) Beoordeling van leerresultaten. Binnen elk thema werden drie ICTO-projecten gepresenteerd die het thema illustreerden en de deelnemers van de studiemiddag een beeld gaven van waar faculteiten en afdelingen van de EUR op het gebied van ICT in het onderwijs mee bezig zijn. Na de drie presentaties volgde een plenaire discussie over de door de EUR te volgen richting voor haar ICTO-beleid.

Het verslag van deze studiemiddagen kunt u hier downloaden.

PowerPoint presentaties dinsdag 15 juni

Beoordelen van leerresultaten

Verhogen van het redement

Werkboek competenties
Frans-Bauke van der Meer, ESSB

Proefstuderen*
Antonella Munjiza, FEW

Elektronisch nakijken van antwoorden op open vragen*
Richard de Mulder, FRG

eWISE
Fons van Engelen, FEW

Anti-plagiaat software
Guus Eilers, FEW

Scriptiewerkgroep*
Maureen Sie, FW

*PowerPoint presentatie is niet beschikbaar

PowerPoint presentaties dinsdag 22 juni

Onderwijs voor de nieuwe student

Informatie- en communicatiesystemen

Zeer Actieve Psychologie (ZAP)
Sofie Loyens, ESSB

Curriculum Informatie Systeem (CIS)
Frank Diepmaat

Zelfstudiemodule Taal en Recht
Cees Bax, FRG

Studie Informatie Netwerk Online (SIN Online)
Peter van der Landen, LIA

Internationaal onderwijs
Peter van Baalen, FBK

Learning Content Management Systeem (HIVE)
Jan Jungen, UB