Wegens succes op herhaling: Train the Trainer in E-learning

Espelon organiseert wederom een traject Train the Trainer in E-learning. De training van afgelopen jaar is in juni 2004 met een positieve evaluatie afgesloten. In 2005 zal de training starten op 12 januari en wordt afgesloten in juni 2005.

Wat is het train the trainer traject in e-learning?


In het Train the Trainer traject in e-learning verruimt u uw praktische kennis over e-learning. Hierbij vervult u afwisselend de rol van online docent en online student. U traint uw eigen online trainingsvaardigheden en ervaart zelf de bijzondere eigenschappen van online leren. De belangrijkste kenmerken van dit traject zijn:
  • Uw eigen expertise staat centraal: In drie online workshops wisselt u onderwijskundige en didactische kennis en ervaringen uit met collega's.
  • Op maat en just-in-time: U bepaalt in grote mate zelf wat u wilt leren en wanneer u wilt leren.
  • Samenwerken met anderen: Door tijdens de online workshops intensief samen te werken bouwt u direct een netwerk met collega's uit het hele land op.
  • Begeleiding op afstand: Twee ervaren e-learning trainers ondersteunen u zowel bij de opzet als bij de uitvoering van de online workshops.
  • Verslag. Tips en ervaringen van deelnemers en begeleiders bij de uitgevoerde online workshops worden aan het eind van het traject verzameld en vastgelegd.

Het Train the Trainer traject in e-Learning is inmiddels vier keer uitgevoerd: in 2002, 2003 en twee keer in 2004. Het OECR van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het traject met ondersteuning van SURF ontwikkeld. Sterke punten volgens de deelnemers:

  • "Het beleven van onderwijs (digitale didactische werkvormen) met een digitale leeromgeving vanuit de rol van docent als student"
  • "Het in contact komen met collega's die met dezelfde uitdagingen worstelen. En de prettige sfeer waarin de training is verlopen"
  • "De gekozen opzet met een grote mate van zelfsturing; een geode combinatie van F2F en online leren"

Certificaat


Na het volledige doorlopen van de Train the Trainer in e-Learning ontvangt u een certificaat met vermelding van de gevolgde online workshops en de daarin behandelde concepten.

Doelgroep


Docenten, docenttrainers, onderwijsadviseurs, opleidingsadviseurs en onderwijscoördinatoren die affiniteit hebben met het gebruik van ICT in het onderwijs, een onderwijskundige achtergrond of ervaring hebben en die werkzaam zijn op Universiteiten, Hogescholen en Onderwijsinstellingen in Nederland en België.

Uitvoerder


Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam (OECR), Erasmus Universiteit Rotterdam
Drs. Gerard Baars (baars@oecr.nl )
Dr. Maarten van de Ven (vandeven@oecr.nl )