Projectenfonds

Het ICTO platform stimuleert projecten met betrekking tot ICT en onderwijs.
Hiervoor is jaarlijks € 100.000 beschikbaar.

Projectvoorstel indienen

Faculteiten en diensten van de EUR kunnen voorstellen voor ICT-projecten met behulp van onderstaand formulier indienen bij het College van Bestuur. Projectvoorstellen worden beoordeeld door het College van Bestuur, na advies ingewonnen te hebben bij de ICTO stuurgroep. Projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van de in sectie 3 van de toelichting op het format genoemde criteria. Bij de beoordeling van de projectvoorstellen wordt tevens rekening gehouden met het voor het organisatieonderdeel beschikbare bedrag in het ICTO fonds. Binnen een maand zal het organisatieonderdeel schriftelijk bericht ontvangen inzake de honorering van het projectvoorstel.