Blackboard 6

Blackboard is de standaard digitale leeromgeving van de EUR. Het beidt per afzonderlijke cursus een digitale leeromgeving aan voor het vervullen van reguliere onderwijsfuncties, zoals aanbieden van lesmateriaal, organiseren van communicatie en feedback tussen docent en studenten en tussen studenten onderling, inleveren van huiswerk, online afnemen van toetsen en surveys en beschikbaar stellen van virtuele groepsruimtes. Alle opleidingen binnen de EUR gebruiken Blackboard. De enige uitzondering hierop is Psychologie met haar eigen, op PGO toegespitste, Psyweb.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ronald Hos (hos@oos.eur.nl).

Zie ook EDU en Blackboard