Digitale Bibliotheek (EURlib)

De snelle ontwikkeling van e-learning stimuleert de Universiteitsbibliotheek om innovatief te zijn. In het kader hiervan is in 2002 het project Digitale Bibliotheek (EURlib) gestart. In dit project worden nieuwe diensten ontwikkeld ten behoeve van het academisch onderwijs en worden bestaande diensten verbeterd. Voorbeelden van deelprojecten binnen dit project zijn:

  • Onderwijs in informatievaardigheden;
  • Aanschaf, beheer en distributie van digitale leermiddelen;
  • Ontwikkelen van studentenportals.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectwebsite EURLIB.