Digitale plagiaat voorkomen

In dit “copy-and-paste tijdperk” neemt de kans op digitaal plagiaat toe. Recent (voorjaar 2003) zijn er enkele gevallen van digitaal plagiaat vastgesteld binnen de Faculteit der Economische Wetenschappen. De faculteit probeert sindsdien op verschillende manieren digitaal plagiaat te voorkomen:

  • Voor het traceren van studenten die van elkaar kopiëren gebruikt de faculteit het programma CODAS (ontwikkeld binnen FRG door De Mulder & Van Noortwijk). Dit programma vergelijkt teksten/files met elkaar en traceert welke teksten/files veel overeenkomst vertonen.
  • Daarnaast maakt FEW gebruik van een zeer goed freeware programma: WCopyfind, dat ook de overeenkomsten in twee files markeert zodat het plagiaat ook snel is te traceren. Een docent spoorde met WCopyfind binnen 15 seconden 10 verdachte paren op in ruim 500 werstukken.
  • Verder heeft de faculteit contacten met Ephorus en Urkund, beide plagiaatsoftware. Docenten kunnen deze software in het kader van een pilot testen.
  • Tot slot gebruiken docenten Google om plagiaat op te sporen. Wanneer een docent vermoedt dat studenten van het Internet kopiëren, copy-pasten ze de teksten die ze niet vertrouwen tussen aanhalingstekens in het zoekvak van Google. Google kan op die manier de bron traceren.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Guus Eilers (eilers@few.eur.nl).