Digit@le Did@ctiek

Het project Digit@le Did@ctiek is een SURF Onderwijsvernieuwingsproject dat wordt uitgevoerd door het Onderwijskundig Expertisecentrum Rotterdam (OECR) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Education & Technology (EduTec) van de Technische Universiteit Delft en Expertise Centrum Computer Ondersteund Onderwijs (ECCOO) en Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding (UCLO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van het project Digit@le Did@ctiek is het gebruik van ICT in het onderwijs te bevorderen en docenten verder te professionaliseren in het didactisch gebruik van ICT-middelen in hun onderwijs.

Digit@le Did@ctiek voorziet in een belangrijke wens uit de onderwijswereld door kennis op het gebied van didactiek en ICT te bundelen en beschikbaar te stellen aan een groter publiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een kennismanagementsysteem dat gevuld is met IDEEën (zie Digitale didactiek). IDEEën zijn concrete instrumenten, tipsheets en ervaringen over het gebruik van ICT-middelen in het onderwijs. Elk IDEE is op dezelfde manier opgebouwd en het bevat onder andere een voorbeeld uit de praktijk waarin het idee is toegepast en concrete suggesties hoe u het idee in uw eigen onderwijspraktijk kunt gebruiken.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Gerard Baars (baars@oecr.nl).

Zie ook Digitale didactiek