Elektronisch nakijken van antwoorden op open vragen met CODAS

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een computerprogramma (CODAS) ontwikkeld, waarmee het mogelijk is antwoorden op open vragen in opdrachten en tentamens door de computer te laten nakijken. De docent hoeft hierdoor elke week slechts 30 tot 50 opdrachten na te kijken om het programma in staat te stellen de opdrachtuitwerkingen betrouwbaar te beoordelen. Met dit programma is het tevens mogelijk te achterhalen of studenten zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van plagiaat. Ook kan het programma beoordelaareffecten achterhalen (kennen verschillende docenten aan dezelfde opdrachtuitwerkingen een gelijke beoordeling toe?).

Het programma wordt inmiddels in verschillende onderwijssectoren gebruikt. De docenten hebben weinig moeite met het bedienen van het programma en zijn met name tevreden over de hoeveelheid tijd die het programma hen bespaart bij het elektronisch nakijken van open vragen-opdrachten.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Richard de Mulder (DeMulder@frg.eur.nl).

Zie ook Andromatics