gSCALe: Remediëren van studenten

Onder de naam gSCALe (the generic System for Computer Aided Learning) is bij de Faculteit der Economische Wetenschappen een webapplicatie ontwikkeld, waarmee studenten via het web begeleid zelfstandig kunnen studeren. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze applicatie was dat de hoeveelheid leerstof te veel was om in de geplande colleges te behandelen. Een deel van de leerstof moest daarom door de studenten zelf thuis bestudeerd worden, terwijl deze best pittig was. gSCALe ondersteunt studenten bij hun zelfstudie en geeft hen inzicht in hun mate van begrip van de leerstof.

Het programma bestaat uit kleine stukjes leerstof die studenten moeten lezen met daarna een vraag die studenten goed moeten beantwoorden om verder te kunnen. Rationale hierachter is dat studenten op die manier gedwongen worden na te denken over de net gelezen leerstof en ze pas verder kunnen wanneer bevestigd is dat ze de net gelezen leerstof begrijpen.

Wilt u meer informatie over gSCALe dan kunt u contact opnemen met Fons van Engelen (e-mail: vanengelen@uva.nl).