KODOS (Kennisontwikkeling Over en Door Online Simulaties)

KODOS is een SURF onderwijsvernieuwingsproject dat in de periode 2004 - 2006 is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden en de Hogeschool Rotterdam. Het project had tot doel de toepasbaarheid aan te tonen van het concept ‘online simulaties voor sociale interactie’ binnen het hoger onderwijs (ho) en het ontwikkelen van een generieke systematiek voor het didactisch gebruik van dit concept. Het project heeft geresulteerd in zes simulaties, evaluatieresultaten, een website met voorbeeldsimulaties en een handboek voor ‘Online simulaties’.