Learning Content Management Systeem (LCMS)

Bij de opleiding Psychologie (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) wordt al het onderwijsmateriaal digitaal uitgegeven. Sinds het collegejaar 2003-2004 wordt daarvoor nu gebruik gemaakt van een Learning Content Management Systeem (LCMS). Beweegredenen voor het inzetten van het LCMS waren: de learning content staat op 1 vaste plek; makkelijk hergebruik van onderwijs-jaarprogramma; scheiding content en vormgeving, versimpeling werkzaamheden; consistente lay-out voor alle materialen, eenvoudig beheer; integratie learning content met administratie (auteursrechten, metadata); doorzoekbaarheid van alle (typen) studiematerialen; actueel overzicht van gebruik studiematerialen in het curriculum, gedetailleerd overzicht van kosten van het onderwijs.
De software van het LCMS is gratis beschikbaar, leeromgeving onafhankelijk en biedt maximale flexibiliteit.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Wilco te Winkel (tewinkel@essb.eur.nl).