Ontwikkelen van interactief lesmateriaal met Lectora

In het kader van het LCMS-project is de auteurstool Lectora aangeschaft als aanvulling op Blackboard voor het ontwikkelen van interactief, multimediaal onderwijsmateriaal. Interactief lesmateriaal biedt veel mogelijkheden, bijv. het geven van directe individuele feedback en het gebruik van onder andere digitale video, audio, animaties en simulaties. Het Onderwijskundig Expertisecentrum Rotterdam (OECR) biedt onderwijskundige ondersteuning bij het ontwikkelen en realiseren van dit interactieve lesmateriaal.Producten die het OECR tot nu toe met Lectora heeft gemaakt zijn:

  • een kennismakingsmodule voor de UB;
  • een Werkboek Competenties voor het part-time programma van bestuurskunde;
  • een zelfstudie pakket voor het vak Wetgevingsleer, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het Onderwijs Expertisecentrum Rotterdam (OECR) (info@oecr.nl).