Proefstuderen

VWO leerlingen die in Rotterdam op een voorlichtingsdag van de universiteit geweest zijn en met een bepaalde opleiding uitgebreider kennis willen maken, kunnen alvast gaan ‘proefstuderen’. Deelnemende leerlingen doen op die manier alvast studie-ervaring op, maken kennis met het studentenleven en ervaren de sfeer op een universiteit.

De meeste proefstudeer-programma’s bestaan uit onderdelen die ook in het echte curriculum van de universiteit voorkomen: leerlingen volgen colleges, werken aan groepsopdrachten en volgen bij sommige opleidingen ook één of meerdere practica. Net zoals in het echte curriculum gebruik wordt gemaakt van de digitale leeromgeving Blackborad, wordt bij het proefstuderen (door een aantal faculteiten) ook Blackboard ingezet onder meer voor het verstrekken van informatie en het uitdelen, uitvoeren en inleveren van (groeps)odrachten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lara Groen groen@oos.eur.nl.

Zie ook Voorlichting proefstuderen.