RechtenOnline

In februari 2002 is het interuniversitaire project "RechtenOnline: ICT in het academisch juridisch onderwijs" van de VSNU van start gegaan. Het doel van dit project is bij te dragen aan het afleveren van academisch gevormde juristen die meer ICT-competent zijn dan thans het geval is. Uitgangspunt van het project is dat een rijke digitale leeromgeving de beste manier is om juridische studenten meer ICT-bewust en ICT-competent te maken en dat de beste manier om tot die leeromgeving te komen is te investeren in docenten en in de gereedschappen die hen ten dienste staan. Van de 14 gehonoreerde projectvoorstellen zijn er zes met inbreng vanuit de Erasmus universiteit.

  • CALI/nl, Part I - a Dutch legal authoring system - Jan L. bij de Leij & Peter S. de Graaf (RUG) en Rudi W. Holzhauer
  • Support for Cooperative Work - Richard V. De Mulder en Kees C. van Noortwijk
  • Legislative Drafting Online - Cees J. Bax
  • Portfolios for Open Assignments in Legal Education - Thomas Oudejans (Tilburg University) en Kees van Noortwijk
  • Multimedia Material Intellectual Property - Rudi W. Holzhauer
  • Sieberdam - designing a virtual town for academic legal education - Rudi W. Holzhauer

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Richard de Mulder (DeMulder@frg.eur.nl), Rudi Holzhauer (holzhauer@frg.eur.nl) of Cees Bax (bax@frg.eur.nl).

Zie ook RechtenOnline.