Studie Informatie Netwerk Online (SIN online)

SIN-Online (in gebruik sinds September 2000) biedt een persoonlijke webpagina voor studenten en medewerkers. Deze persoonlijke pagina bestaat uit op de persoon toegesneden berichten, webmail, agenda, rooster, cijfers, reserveringen, bestanden (up- en downloads), literatuur, forums en webchat. Het geheel is gekoppeld aan een digitale studiegids. Communicatie vindt daarnaast plaats per e-mail en SMS.

De informatie die beschikbaar wordt gesteld, wordt door de gebruiker zelf bepaald en geleverd door diegenen in de organisatie die de informatie bezitten (met nauwelijks tot geen inbreng van tussenpersonen). Informatie (berichten en cijfers) wordt niet alleen op de persoonlijke pagina getoond maar desgewenst ook gemaild en eventueel per SMS verzonden (de EUR betaalt).
De onderwijsondersteunende organisatie werkt door dit systeem veel efficiënter, studenten krijgen niet alleen snel, maar ook alleen de gewenste informatie. Studenten en docenten hebben per vak een eigen communicatiechannel. Voor alle vakken worden automatisch (op basis van de studiegidsgegevens) zogenaamde channels gecreëerd waarbij de docenten en bijbehorende secretariaten automatisch beheerder worden van die channels. Daarnaast zijn er ook diverse ‘interessegroepen’ (afstudeerrichtingen, studentenverenigingen, etc.) die eigen channels beheren.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Rob Kampman (r.kampman@frg.eur.nl) of Peter van der Landen (vanderlanden@frg.eur.nl).

Zie ook SIN-Online.