WEB-SPIJKEREN

Veel docenten hebben geconstateerd dat sinds de invoering van het studiehuis de vakinhoudelijke kennis van binnenkomende studenten achteruit is gegaan. De problemen doen zich vooral voor op het gebied van wiskunde. Hierdoor moeten docenten steeds vaker binnen hun vakken ruimte maken om in het eerste jaar leerstof aan te bieden die studenten voorheen bij binnenkomst al beheersten. In de periode 2004-2006 participeerde de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht in het SURF-onderwijsvernieuwingsproject Web-spijkeren. In dit project werd onderzocht hoe deficiënties in voorkennis, met name op het gebied van wiskunde, via het web bijgespijkerd kunnen worden. Als onderdeel daarvan is tevens onderzocht hoe het voorkennisniveau van studenten kan worden gemeten.

In het kader van het project zijn bij FEW twee onderwijsmodulen ontwikkeld:

  • Een aansluitingsopdule wiskunde voor leerlingen 5/6 VWO die deels zelfstandig en deels op de EUR wiskundige basisfuncties en bijbehorende vaardigheden oefenden. De leerlingen werden hierbij begeleid via Blackboard.
  • Een bijspijkermodule VWO-wiskunde als onderdeel van het Bachelor1 vak Wiskunde 1 waarin studenten zelf hun kennisniveau konden meten via gSCALe (een systeem voor online kennisverwerving dat gebaseerd is op het idee van discovery learning).

Daarnaast is een online handboek ontwikkeld waarin u didactische scenario's voor flexibel remediërend onderwijs kunt vinden. U vindt dit handboek op WEB-spijkeren.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op WEB-spijkeren. U kunt ook contact opnemen met Annemiek Verkuijl - Wieland (projectleider Erasmus Universiteit Rotterdam): verkuijl@risbo.eur.nl; 010 – 40 88615.