Zeer Actieve Psychologie (ZAP)

Het ZAP project (SURF tender) is een samenwerking tussen de EUR (Psychologie) en de Universiteit Twente (Toegepaste Onderwijskunde). In dit project is een serie korte interactieve ICT-gebaseerde programma's (ZAP's) opgeleverd waarin telkens een fenomeen of experiment uit de psychologie centraal staat. De kern van elke ZAP is een (multimediale) simulatie van het experiment of fenomeen, waardoor de student gesimuleerde fenomenen kan ontdekken of het gesimuleerde experiment kan ervaren. Elke ZAP bevat naast de simulatie een inleiding, experimenteerhints en aanwijzingen voor data-interpretatie.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Henk Schmidt (schmidt@essb.eur.nl), projectleider vanuit de EUR.

Zie ook ZAP - Zeer Active Psychologie.