Publicaties

Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs

G. Baars, A. Wieland, M. van de Ven en K. Jager (2006)

Het boek "Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs" geeft een stapsgewijze aanpak voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van cursussen waarin digitale leermiddelen worden gebruikt. Naast algemene informatie over leren en doceren met digitale leermiddelen gaat dit boek in op competenties die docenten en studenten nodig hebben om goed te kunnen functioneren in een onderwijsomgeving waarin digitale leermiddelen worden gebruikt. De informatie in dit boek wordt ondersteund met tipsheets die docenten direct kunnen gebruiken bij het vormgeven van digitaal onderwijs.

SamenWerken aan ICT (2002)

De Erasmus Universiteit is in 2001 gestart met het EUR-brede ICT&O beleidsprogramma SamenWerken aan ICT (SWICT). Hoofddoel van dit programma is het stimuleren van de vernieuwing van het onderwijs aan de EUR waarbij stelselmatig gebruik wordt gemaakt van ICT.

Tussenrapportage SamenWerken aan ICT

M.J.J.M. van de Ven (2003)

Het ICT&O beleidsprogramma "SWICT" is in 1999 gestart en liep door tot en met 2005. Dit rapport bevat het verslag van de projectactiviteiten in de periode tot 2003 en vormde de grondslag voor de projectactiviteiten in de jaren 2004-2005.

Beleidsplan SamenWerken aan ICT 2006-2009

M.J.J.M. van de Ven en S.W. Naber (2006)

Eind 2005 liep het ICTO-beleid van de EUR voor de periode 2000-2005 ten einde. Twee centrale onderdelen van dit beleid waren het project SamenWerken aan ICT (SWICT) voor centrale diensten en het ICTO-fonds voor facultaire projecten. In 2006 is een nieuwe beleidsplan SWICT opgesteld.

ICT Monitor (vanaf 2002)

Om systematisch op de hoogte te blijven van de voortgang van het ICT-gebruik op de EUR wordt tweejaarlijks een ICT-monitor afgenomen. In 2002 is de ICT-monitor voor het eerst afgenomen.

Learning objects: Iets voor de EUR?

B. Nijveld & M.J.J.M. van de Ven (2003)

Dit rapport tracht een antwoord te geven op de vraag wat voor de Erasmus Universiteit het belang is van het verschijnsel ‘Learning Objects’ (of in het Nederlands: leerobjecten). Het rapport levert geen bijdrage aan de inhoudelijke discussies over leerobjecten, maar is primair bedoeld om een praktisch advies te verwoorden als bijdrage aan de discussie over de vraag of de Erasmus Universiteit nu iets met learning objects moet of niet.

Hoe klopt het onderwijshart van Erasmus?

F. Jousma (2003)

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd naar de opvattingen van medewerkers van de EUR over het belang van onderwijs ten opzichte van de belangen van onderzoek. Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Verschilt de status van het onderwijs aan de EUR ten opzichte van de status van het onderzoek?
  • Hoe kan waardering en aandacht voor het onderwijs aan de EUR verhoogd worden?
  • Welke ambities hebben EUR-medewerkers op het gebied van onderwijs?

Blended Learning: Trends in ICT en Onderwijs

M.J.J.M. van de Ven & P.J. van Baalen (2003)

Dit rapport is bedoeld als discussiestuk voor de jaarlijkse bijeenkomsten over ICT in het onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht dat de EUR de richtingen kiest voor haar beleid op gebied van de inrichting van het onderwijs en de rol van ICT daarbij. De resultaten van de jaarlijkse discussies zullen telkens in nieuwe versies van het rapport verwerkt worden.

Over ICT in het onderwijs (1998)

Een beleidsnotitie over de integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.