ICT monitor

Om systematisch op de hoogte te blijven van de voortgang van het ICT-gebruik op de EUR wordt tweejaarlijks een ICT-monitor afgenomen. In 2002 is de ICT-monitor voor het eerst afgenomen.

Doel van de ICT-monitor is indicaties te krijgen van het feitelijk gebruik van (functionaliteiten van) de belangrijkste digitale leeromgevingen en ICT-systemen die er op de EUR gebruikt worden (Blackboard, SIN Online, Psyweb en Osiris Online), de manier waarop deze systemen gebruikt worden en de tevredenheid van de gebruikers over deze systemen.

ICT monitor 2002
G. Baars, R. Hos & A. Kerling

ICT monitor 2004
A. Wieland

ICT monitor 2008 
G. Baars & M. van de Ven