Gebruik van Blackboard

Hoe enroll ik me voor een cursus op Blackboard?

 • Log in op Blackboard.
 • Controleer in de Course List (op het tabblad Courses) onder het kopje Courses in which you are participating of je niet al ingeschreven staat voor de cursus. Soms worden studenten namelijk automatisch ingeschreven voor een cursus. Indien dit niet het geval is, ga je verder met stap 3.
 • Klik op de link Browse Course Catalog (onderin de Course Catalog) en kies de faculteit, de opleiding, het studiejaar en het trimester waarbinnen de cursus wordt gegeven.
 • Klik op de knop Enroll die naast de cursus staat waar je je voor in wilt schrijven. NB: Deze knop is enkel aanwezig wanneer de docent ervoor heeft gekozen studenten zelf te laten enrollen. Is deze knop niet aanwezig neem dan contact op met de docent die de cursus geeft.
 • Klik op de knop Submit.
 • Er kunnen nu, afhankelijk van de wensen van de docent, twee schermen verschijnen:
  - Een bevestigingsscherm waarop staat dat je ingeschreven bent voor de cursus.
  - Een bevestigingsscherm waarop staat dat er automatisch een e-mail naar de docent is gestuurd met het verzoek jou in te schrijven in de cursus. Het is aan de docent om te bepalen of je wel of geen toegang krijgt tot de cursus.
 • Klik op de knop OK.

Wanneer de cursus is opgenomen onder het kopje Courses in which you are participating (in de Course List op het tabblad Courses) ben je ingeschreven voor de cursus.

Hoe kan ik cursussen verwijderen uit mijn Course List?


Een cursus wordt automatisch uit de Course list verwijderd wanneer de docent zijn cursistenbestand van die cursus leegt. Wanneer je hier niet op wilt wachten kun je onderstaande stappen volgen om een cursus uit je Course List te verwijderen. NB: Deze stappen kun je alleen volgen wanneer de docent ervoor gekozen heeft studenten de mogelijkheid te geven zichzelf uit de cursus te unenrollen. Als stap 2 (zie hieronder) niet mogelijk is, neem dan contact op met de docent.

LET OP: Het uitvoeren van onderstaande stappen heeft tot gevolg dat je GEEN TOEGANG meer hebt tot de cursus!!! Daarnaast worden al je activiteiten, zoals bijdragen op het discussion board e.d. uit de cursus gewist. Dit proces is niet ongedaan te maken!!!

 • Klik op het tabblad My Institution
 • Klik in het blokje Enrolled Courses op het potloodicoontje.
 • Vink achter de course waar je je wilt uitschrijven de UnEnroll optie aan.
 • Klik op de knop Submit.

Je bent nu uitgeschreven.

Hoe lever ik bestanden via de Digitale Drop Box in bij de docent?

 • Klik in de desbetreffende cursus op Tools.
 • Klik op Digital Drop Box.
 • Klik op Send File.
 • Zoek met de Browse knop het bestand dat je wilt versturen.
 • Klik op de knop Submit.

NB: De knop Add File voegt enkel bestanden toe aan je eigen Drop Box, maar verstuurt deze NIET naar de docent. Om bestanden naar de docent te versturen moet je dus de knop SEND FILE gebruiken.

Ik wil een document dat in Blackboard staat op mijn eigen computer opslaan. Hoe moet ik dat doen?

 • Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink.
 • Kies Save Target As/ Doel Opslaan Als

Hoe kan ik alle berichten in een discussieforum zichtbaar maken?

 • Klik in het discussieforum op de tab Show Options (rechtsboven).
 • Klik op de knop Select All.
 • Klik op de knop Collect.

Moet ik me na gebruik van Blackboard uitloggen en zo ja, hoe doe ik dit?


Wanneer je op het Blackboard bent geweest vanaf een computer waar andere studenten ook gebruik van maken (bijvoorbeeld in de pc-zaal) is het beter dat je uitlogt. Zo voorkom je dat medestudenten onder jouw naam in een van de cursussen kunnen waarin je participeert. Je logt uit door op het icoontje Logout te klikken (bovenin het scherm).