Digitaal leermateriaal

Espelon - http://www.espelon.nl/espelon/producten
Espeloon heeft een (steeds groeiend) aanbod van digitaal onderwijsmateriaal voor het hoger onderwijs.

Copyright Management for Scholarship - http://www.surf.nl/copyright/
Deze website gaat over copyrights in het hoger onderwijs, universitair copyrightbeleid en afspraken tussen universiteiten, schrijvers en uitgevers. Op de site worden richtlijnen en beleidregels, afspraken en omdellen en de onderliggende principes aangeboden.

Merlot - http://www.merlot.org
MERLOT is een repository met internationale bekendheid. U vindt er allerlei online learning resources, materiaal met animaties, interactieve testjes, simulaties, multimediale websites, checklistst en programmaatjes. Materiaal dat collegadocenten ontwikkelden om hun studenten lastige concepten te helpen begrijpen of vaardigheden te laten oefenen. Als bezoeker kunt u op een groot aantal vakdisciplines uit het hoger onderwijs zoeken.

Jaarlijks worden de MERLOT-Awards toebedeeld aan de best beoordeelde resources. U kunt als bezoeker uw eigen collectie samenstellen, met de items die u gevonden hebt en denkt te gaan gebruiken, zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft te zoeken. Per item kan iedereen zien hoeveel bezoekers dat item in hun eigen privé-collectie bewaren, en zo een indicatie krijgen van de populariteit van het item en in de geest van Amazon.com kunt u andermans collecties bekijken, om via die weg bij meer voor u mogelijk relevante items uit te komen.

ResearchChannel - http://www.researchchannel.org/
Deze repository bevat ruim 1000 video-opnames van lezingen en colleges, discussies tussen onderzoekers, interviews met wetenschappers, en documentaires. Alle bijdragen betreffen wetenschappelijk onderzoek. Gebruik is kosteloos. ResearchChannel is een initiatief van een consortium van 26 onderzoeksuniversiteiten (waaronder Yale University, Massachusetts Institute of Technology en buiten de VS onder andere Universitat Politècnica de Catalunya), enkele onderzoeksorganisaties uit de VS en enkele onderzoeksdivisies uit het bedrijfsleven (onder andere van Sony Electronics). Een van de doelstellingen is het in bredere context uitdragen van de resultaten van elementair en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is ResearchChannel voor de consortiumleden een platform om ervaring op te doen met nieuwe uitzendtechnieken en een video on demand aanbod op wereldschaal.

The Gateway to Educational Materials - http://www.thegateway.org/
The Gateway is een repository die verwijst naar zowel informatieve als educatieve resources op het internet. Voor hoger onderwijs bevat deze repository duizenden resources, naast wat het biedt voor andere niveau's, beginnend bij de basisschool. Deze repository richt zich op alle onderwijsvormen met zowel gratis als commercieel aangeboden learning resources; voor het hoger onderwijs is het overgrote deel gratis.

World Lecture Hall - http://wnt.cc.utexas.edu/~wlh/index.cfm
World Lecture Hall publiceert links naar instellingen die cursusmateriaal verspreiden via het web.

Microsoft Office Online Illustraties - http://office.microsoft.com/clipart/default.aspx
Op deze pagina vindt u plaatjes, foto's, filmpjes en geluidjes die gratis zijn te downloaden. Op het materiaal rust geen copyright, mits u een Office-programma met geldige licentie gebruikt.