Over E-learning

Digit@le Did@ctiek - http://www.digitaledidactiek.nl
Digit@le Did@ctiek voorziet in een belangrijke wens uit de onderwijswereld door praktijkvoorbeelden op het gebied van didactiek en ICT te bundelen en beschikbaar te stellen aan een groter publiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een kennismanagementsysteem dat gevuld is met IDEEën. IDEEën zijn concrete instrumenten, tipsheets en ervaringen over het gebruik van ICT-middelen in het onderwijs. Elk IDEE is op dezelfde manier opgebouwd en het bevat onder andere een voorbeeld uit de praktijk waarin het idee is toegepast en concrete suggesties hoe u het idee in uw eigen onderwijspraktijk kunt gebruiken. Webstroom - http://www.edusite.nl/webstroom/
Webstroom is de community voor iedereen die zich bezig houdt met het gebruiik van streaming video in het onderwijs. In de community worden vraagstukken over techniek, didactiek, projectmanagement en content besproken. Portfolio Themasite - http://portfolio.uu.nl/SURF-Efolio/
Deze site is bedoeld om informatie te bieden die bijdraagt aan het succes van het werken met portfolio's in uw onderwijs. De site is een initiatief van SURF, is een subsite van de E-learning Themasite en wordt onderhouden door een gespecialiseerde redactie. Op de site is onder meer de volgende informatie te vinden: een on-line handboek over het werken met een elektronisch portfolio, links naar informatieve websites over (elektronische) portfolio's, verwijzingen naar publicaties en samenvattingen daarvan over het werken met (elektronische) portfolio's. Ook worden er voorbeelden van het gebruik van elektronische portfolio's binnen een aantal opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs gegeven. Dossier Portfolio's Edusite - http://www.edusite.nl/edusite/portfolios
In dit dossier leest u het laatste nieuws omtrent het gebruik van portfolio's in het Nederlands hoger onderwijs. Good Practices site - http://goodpractices.surf.nl/
Op deze website vindt u praktijkvoorbeelden van ICT-gebruik in het hoger onderwijs. De Good Practices zijn beschreven volgens een vaste indeling: een korte en een uitgebreide beschrijving, een demo of voorbeeld en een recensie. De Good Practices website is een initiatief van SURF. Edusite - http://www.edusite.nl
Op deze site wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT in het hoger onderwijs. EduSite brengt nieuws en achtergronden, geeft een overzicht van evenementen en congressen en brengt publicaties van mensen uit het veld.