IEA

Commissie Interne en Externe Betrekkingen

De commissie IEB vergadert normaal gesproken niet met (vertegenwoordigers van) het College van Bestuur, maar is verantwoordelijk voor de communicatie door de Universiteitsraad naar de universitaire gemeenschap en voor het organiseren van activiteiten van de Universiteitsraad.

De commissie bestaat grotendeels uit studentleden en minimaal een personeelslid uit de Universiteitsraad.  De commissie IEB organiseert jaarlijks een kennismakingsborrel van de Universiteitsraad voor de universitaire gemeenschap, is verantwoordelijk voor de social media van de Universiteitsraad en organiseert de promotie rond verkiezingen. 

De leden van de commissie IEB zijn:

Studentleden

Personeelsleden

Kacper Neuman (VZ)

Christiaan Meinsma

Rianne Hordijk

Louise van Koppen

Naomi van Kalken

Nadine Nieuwstad

J. Piarelal (John)