Inclusieve academische introductieperiode

Bevorder het gevoel van erbij horen door een goede start voor studenten

Inclusieve academische introductieperiode

Deze toolbox is een krachtige en eenvoudig te implementeren interventie die zich richt op het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel onder diverse studenten. [1][2] Het gevoel erbij te horen is een belangrijke indicator voor het behouden van en de tevredenheid onder studenten. Wij verstaan onder  ‘het gevoel erbij horen,  je welkom voelen en het gevoel te hebben dat je volwaardig bijdragend lid bent van een gemeenschap. [3]

Onderstaande oefening is door ons gemaakt op basis van het "Introductie-uurtje" sessie van DISCO (de Diversiteit en Inclusie StudentenCOmmissie van het Erasmus MC). Het bevat een voorbeeld van hoe de sessie in 2019 door DISCO is uitgevoerd, en een downloadbaar sjabloon om de sessie zelf te kunnen uitvoeren.

Dit is een handleiding voor een uitnodigende en inclusieve inleiding op een bacheloropleiding. De oefening is ontworpen om te worden uitgevoerd op de eerste lesdag, niet in de introductieweek. De oefening bevat ijsbrekers, en het delen van kwetsbaarheden over de moeilijkheden rond studeren en informatie over het opbouwen van een ondersteunend netwerk.

Deze oefening is "ontworpen vanuit de marge". Dit wil zeggen dat de oefening zicht richt op het behoud van minderheden, maar ook andere voordelen met zich meebrengt voor meerderheidsstudenten; iedereen heeft er baat bij. [4]

Dr. Kerstin Perez, een natuurkundeprofessor aan het Massachusetts Institute of Technology, stelde zichzelf de vraag: "Hoe kan ik als individuele docent zoveel mogelijk geïnteresseerde studenten behouden?" Het antwoord dat zij tijdens het Annual D&I Symposium 2021 van de Universiteit Leiden gaf, laat zien dat kleine interventies zoals deze een grote impact hebben op de retentiepercentages en cijfers van alle studenten. Een link naar haar lezing vindt u hier. (Tijdstempel: 31:13-43:35)

 • Docenten die betrokken zijn bij de eerstejaars bachelor studenten van de opleiding
 • Minstens twee ouderejaars studenten
  • bij voorkeur studenten die actief betrokken zijn bij de faculteit
 • Alle eerstejaars bachelor studenten van een bepaalde opleiding (dit moet in hun officiële roosters worden opgenomen)

Het kader van de sessie wordt hieronder gegeven en is uitgewerkt in de PowerPoint:

 • Introductie
 • Nieuwe studenten stellen zich aan elkaar voor (duo's)
 • Mentimetervraag (plenair)
 • Persoonlijke verhalen van de ouderejaars studenten
 • Uitwisseling van ervaringen (duo's)
 • Plenaire terugkoppeling van enkele verhalen door studenten en begeleiders
 • Netwerken van ondersteuning
 • Afsluiting

Gebruik deze PowerPoint als sjabloon en pas hem aan uw programma/klas aan.

 • Projector
 • PowerPoint (zie hieronder)
 • Mentimeter (of relevant alternatief)
 • Muziek (optioneel)
 • Microfoon (afhankelijk van de grootte van het klaslokaal)

PowerPoint om mee te nemen in de klas

Misschien vindt je het ook leuk...

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen