Kritische zelfreflectie

Jezelf van anderen onderscheiden door persoonlijke/professionele reflectie
Assorted Books
Jason Wong, Unsplash

De term kritisch verwijst in dit geval naar het vermogen om zichzelf van anderen te onderscheiden door persoonlijke en professionele reflectie over sterke en zwakke punten, talenten en doelen. Kennis over sociale identiteitsfactoren die het leven van individuen en groepen beïnvloeden, is eveneens relevant. Kritische zelfreflectie is van vitaal belang voor inclusief leren omdat het de basis legt voor eigenwaarde en zelfkennis die nodig zijn om betekenisvolle en veilige relaties aan te gaan met mensen die anders zijn dan wij.

Wat heb je aan deze toolbox?

  • Kritische Zelf Positionering Tool
    • drie concrete oefeningen die gebruikt kunnen worden om na te denken over de eigen sociale achtergrond en identiteit en hoe deze interacties met anderen be├»nvloeden.

Kritische zelfpositionering

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen