Zoeken

Deeltijd Bacheloropleidingen en Deeltijd Masteropleidingen

U heeft een baan of een druk gezinsleven en de ambitie om een universitaire opleiding te volgen, puur uit interesse of in uw zoektocht naar verdieping in uw vakgebied? Aan Erasmus University Rotterdam is het mogelijk om verschillende opleidingen in deeltijd te volgen, zowel bachelor- als masteropleidingen. Na afronding van de opleiding ontvangt u dezelfde academische titel als bij de reguliere voltijdopleiding. Sommige deeltijdopleidingen worden grotendeels in de avonduren gegeven. Bij andere opleidingen wordt er op een specifieke dag in de week, overdag colleges gegeven.