Praktisch geschoolden voelen zich vaak weggezet als tokkie

Rotterdamse markt met mensen.
Jeroen van der Waal, professor at ESSB
Bob Bronshoff

Hoogleraar en ex-mavoscholier Jeroen van der Waal signaleert dat er een 'empathiemuur' is tussen praktisch- en theoretisch geschoolden. Hij kent beide werelden. Voor hij zijn academische carrière begon, verliet hij de mavo zonder diploma en werkte tien jaar als matroos. In de Volkskrant vertelt hij meer over zijn onderzoek.

De broek die je draagt, wel of geen tatoeages, en of je rookt of niet. Zo zijn er nog honderden subtiele en minder subtiele kenmerken die mensen gebruiken om elkaars sociaal-maatschappelijke status in te schatten. Jeroen van der Waal onderzoekt hoe het is om te leven met een ‘lagere status’ en wat dat betekent voor kansenongelijkheid.

Kansenongelijkheid doordat praktisch geschoolden worden weggezet als 'tokkies'

Uit zijn onderzoek komt naar voren dat praktisch geschoolden vaak voelen dat er anders over hen wordt gedacht. Van der Waal: "Nou en of. We onderzoeken dit aan de hand van diepte-interviews. Daaruit blijkt dat mensen die een praktische opleiding hebben gevolgd merken dat theoretisch opgeleiden hen wegzetten alsof ze 'tokkies' zijn. De relevantie van wat we leren uit die interviews toetsen we vervolgens met vragenlijsten bij mensen die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking."

Hebben praktisch geschoolden zelf nog iets aan uw onderzoeksresultaten?

Veel campagnes zijn gericht op het stimuleren van een gezondere levensstijl bij praktisch geschoolden. Opvallend genoeg worden deze campagnes vaak ontwikkeld door mensen die een theoretische opleiding hebben gevolgd, dat is volgens Van der Waal duidelijk merkbaar.

"Een boodschap als 'eet meer groente, bijvoorbeeld een gegrilde courgette' staat mijlenver van de leefwereld van veel praktisch geschoolde mensen. Die voelen meteen aan: dit is bedacht door een of andere GroenLinkser die mij wil vertellen hoe ik moet leven. Ons onderzoek kan onder meer helpen om campagnes om gezonder te leven beter te laten aansluiten bij de doelgroep."

Lees het volledige artikel bij de Volkskrant.

Wetenschapper op podium bij interview

Kjell Noordzij over politiek wantrouwen bij laagopgeleide

Wetenschapper

  • prof.dr. (Jeroen) J van der Waal

    Sociologist Jeroen van der Waal (PhD Erasmus University Rotterdam, 2010) is Full Professor at Erasmus University Rotterdam, Fellow at Erasmus University College…
    prof.dr. (Jeroen) J van der Waal

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen