Kennis- en innovatielab - De gelukkige stad

Current facets (Pre-Master)

Meld je aan voor het Kennis- en Innovatielab en werk samen met honours studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam en onderzoekers van de drie universiteiten aan een de gelukkige stad van de toekomst.

Voor de basisbehoeften van hun inwoners zoeken steden vaak naar collectieve oplossingen: onderdak, veiligheid en zorg worden centraal en voor iedereen geregeld. De abstractere behoeften van de mens echter, hebben een heel individueel karakter. Je bent zelf verantwoordelijk voor een leven waarin je je talenten benut en betekenis vindt. Creatief durft te zijn, vrijheid voelt en gelukkig wordt.

In een tijd waarin zoveel mensen worstelen met individuele problemen zoals depressies, burn-outs en ADHD en meer mensen dan ooit een psycholoog, therapeut en coach bezoeken, lijkt dit volgens ons het individuele te overstijgen. Wat als het concept ‘geluk’ meer maakbaar is dan we denken, niet alleen op individueel niveau, maar juist in het collectief? De stad speelt hier, denken wij, een heel grote rol in?

Het Innovatielab De Gelukkige Stad is een samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden, waarin we op een wetenschappelijke én creatieve manier nadenken over de gelukkige stad van de toekomst. Dit collegejaar ligt de nadruk op circulariteit; hoe kunnen we omgaan ‘de grote vragen’ van de Rotterdam, onze case-study, over onder andere water, afval en voedsel, en hier op vervolgens op een heel menselijk schaalniveau betekenis aan geven? Het lab bestaat uit professoren en PhD’s in positive design, psychologie, filosofie, industriële ecologie, stedenbouwkunde, sociologie en transitiekunde én studenten uit allerlei vakgebieden. Je kan je eigen interesse volgen en kennis inzetten om vervolgens in een interdisciplinair groepje samen te komen en een vernieuwend concept te verzinnen op de raakvlakken van ieders vakgebied.

Rooster

Woensdag 30 november 2016

13.30-18.30u

Woensdag 15 februari 2017, avond

Woensdag 22 februari 2017, avond

Woensdag 1 maart 2017, avond

Woensdag 8 maart 2017, avond

Woensdag 15 maart 2017, avond

Woensdag 22 maart 2017, avond

Woensdag 29 maart 2017, avond

Woensdag 5 april 2017, avond

Woensdag 12 april 2017, avond

Woensdag 26 april 2017, avond

Locatie

Het Innovatielab zal afwisselend in Delft, Leiden en Rotterdam gegeven worden op goed te bereiken locaties. Het Groot Handelsgebouw in Rotterdam (naast het station) is de hoofdlocatie, waar we 6-8 keer een woensdagavond zitten. De colleges in Leiden vinden plaatst in de Oude Sterrewacht, lokaal C005.

Programma

Facultatief openingsevenement (30 november): opening van het programma met betrokken partijen uit Zuid-Holland, actief op verschillende gebieden in de stad. Informele oriëntatie op zelf te kiezen vraagstukken voor je onderzoek en ideeën.

1. Welkom, introductie en uitleg. Lezing van Professor Pieter Desmet (industrieel ontwerpen, TU Delft). Workshop van het Delft Instutute of Positive Design over (producten) ontwerpen voor geluk.

2. Gastcollege Industrial Ecology (Universiteit Leiden) over circulariteit en de stad. Lezing van Aetzel Griffioen (filosoof, Erasmus Universiteit Rotterdam) over zijn projecten in Rotterdam Zuid. Korte presentatie individuele passies.

3. Lezing van Egbert Stolk (stedenbouwkunde, TU Delft) over complexiteit en de stad, gastcollege van PhD Frank van Steenbergen (transitiekunde, Erasmus Universiteit Rotterdam)

4. ntb

5. ntb

6. Presentaties individuele onderzoeken

7. ntb

8. Workshop visualisatie en haalbaarheid door Jongens van de Tekeningen en plein06

9. ntb

10. Eindpresentaties

Eindevenement: Feestelijke afsluiting/kenniscafé met verschillende genodigden vanuit de gemeente en de universiteiten en de deelnemende studenten van de afgelopen drie jaar. Datum nader te bepalen.

Interesse?

Het Innovation Lab is inmiddels van start. Vanaf oktober 2017 zal hier nieuwe informatie verschijnen over de aanmeldingsprocedure van het Innovation Lab 2018. 

Meer informative kun je vinden op www.gelukkigestad.nl en www.centre-for-sustainability.nl