Leveranciers

De Erasmus Universiteit Rotterdam is in de zin van de Aanbestedingswet 2012 een aanbestedende dienst, waarvan de geraamde waarde van haar vormgevingsopdrachten de Europese drempelwaarde overschrijdt. Dat maakt dat de EUR aanbestedingsplichtig is.

De EUR werkt volgens verschillende raamovereenkomsten samen met diverse geselecteerde leveranciers: verschillende ontwerpbureaus, een drukkerij, een vertaalbureau en een online marketing bureau. Deze aanbesteding is van kracht voor alle corporate diensten, faculteiten/instituten en de BV’s die gelieerd zijn aan de EUR, inclusief de EUR-Holding, RSM BV, Erasmus Sport en Stichting ESCP en Erasmus Beleggingen BV. Het Erasmus MC en Erasmus Magazine maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Het beheer van de raamovereenkomsten valt onder de verantwoordelijkheid van de Stafafdeling Marketing en Communicatie, als de zogenaamde 'leadbuyer'. 

Buiten de raamovereenkomst

Wil je een opdracht uitzetten die buiten de raamovereenkomst valt? Dan ben je vrij om met elk gewenst bureau te werken. De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan in het werken met leveranciers buiten de overeenkomsten, dus voor advies kun je USC Marketing & Communications altijd raadplegen.