Voorgaande laureaten en lezingen

Mandeville 2015, 27 mei

Negentiende Mandeville-lezing, 5 juni 2014
Russell Shorto, "The Advantage of Threat: Water, Commerce and the Dutch"

Achttiende Mandeville-lezing, 6 juni 2012
Dr. Jean Claude Trichet, "Towards a new economic European Governance"

Zeventiende Mandeville-lezing, 19 mei 2011
Joop van den Ende, "Mecenaat in Nederland"

Zestiende Mandeville-lezing, 20 mei 2010
Jeroen van der Veer, "Leiden voor Energie"

Vijftiende Mandeville-lezing, 3 juni 2009
Dhr. Guy Verhofstadt, "De Verenigde Staten van Europa"

Veertiende Mandeville-lezing, 21 mei 2008
Dr. Bernard Bot, "Europa: van vrees naar vertrouwen, de potentie van een verenigd continent"

Dertiende Mandeville-lezing, 30 mei 2007
Mw. Lilian Gonçalves, "Grenzeloze waardigheid"

Twaalfde Mandeville-lezing, 21 november 2006
Dr Jaya Arunachalam, "The benefits of microcredits"

Elfde Mandeville-lezing, 13 oktober 2005
Carla Del Ponte, "Virtues and vices versus legality: The Thorny road of International Justice."

Tiende Mandeville-lezing, 27 mei 2004
Dr. Frits Bolkestein, "De Europese mopperkorf", Grenzen aan Europa

Negende Mandeville-lezing, 9 april 2003
Dr. R.F.M. Lubbers, "Refugees: from International protection to Solutions"

Achtste Mandeville-lezing, 21 februari 2002
Dr. B. Kouchner, "Cross-border humanitarian aid"

Zevende Mandeville-lezing, 5 maart 1998
Dr. W.F. Duisenberg, "De Euro en het proces van Europese integratie"

Zesde Mandeville-lezing, 12 oktober 1995
Dr. Hartarto Sastrosoenarto, "Indonesia, a model for synergy with Europe"

Vijfde Mandeville-lezing, 25 januari 1995
Jhr. prof.dr. M. Eyskens, "Crisis van de overgang, overgang van de crisis"

Vierde Mandeville-lezing, 28 januari 1993
Mr. M. van der Stoel, "Europese dilemma's"

Derde Mandeville-lezing, 23 januari 1992
Mr. P.A. Nouwen, "Het dilemma van mobiliteit, milieu en economie. Over verantwoord kiezen"

Tweede Mandeville-lezing, 17 januari 1990
Jhr. mr. F.O.J. Sickinghe, "De ondernemer: revolutionair en strateeg"

Eerste Mandeville-lezing, 26 januari 1989
Mr. F.H.J.J. Andriessen, "Normbesef in de Nederlandse politiek"