Aansprakelijkheid en Verzekering

Opleiding

Vanwege globalisering en technologisering wordt onze samenleving steeds complexer en doemen er nieuwe vragenstukken op. Ook in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Wat als bijvoorbeeld een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt, wie dient men dan aansprakelijk te stellen? De ‘bestuurder’ van de auto of de producent? Wat is de grondslag van die aansprakelijkheid? En is een eventuele aansprakelijkheid gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering? Of vergt de introductie van de zelfrijdende auto een nieuwe kijk op de huidige wijze van dekkingsmogelijkheden onder een aansprakelijkheidsverzekering?

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil jij je met dergelijke vraagstukken bezig houden? Meld je dan aan voor de master Aansprakelijkheid en Verzekering. Tijdens deze master  houd je je zowel vanuit een wetenschappelijk perspectief als in de praktijk tijdens de stages en masterclasses bezig met soortgelijke vraagstukken.

Uniek in Nederland

De opzet en inhoud van deze master is uniek. Geen andere universiteit biedt eenzelfde programma aan ten aanzien van de inhoudelijke verdieping op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in combinatie met het écht opdoen van praktijkervaring.

 • Praktijkgericht onderwijs.
  • Skills: ontwikkeling van onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardigheden.
  • Masterclasses: kennismaking op locatie met diverse kantoren en bedrijven in de aansprakelijkheids- en verzekeringsbranche.
  • Stage (2x): je volgt één fulltime stage bij een advocatenkantoor en één fulltime stage bij een verzekeringsmaatschappij, assurantiemakelaar of schade-expertisebureau.
 • Kleinschalig onderwijs: door een gelimiteerd aantal studenten (25) is sprake van veel individuele aandacht voor jou in een stimulerende omgeving.
 • Ervaringsdeskundige docenten: allen hebben ervaring in de beroepspraktijk en kunnen zo de theorie constant verbinden met de praktijk.

Opbouw van de studie

Start

In blok 1 is sprake van een inleiding op de materie en staat het zelfstandig vergaren van kennis en de toepassing en verslaglegging daarvan centraal. In blok 2 en blok 3 vindt inhoudelijke verdieping plaats ten aanzien van het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en procesrechtelijke thema's.

Stage

In blok 4 zal je de verworven vaardigheden en opgedane kennis toepassen in de stageperiode, enerzijds volg je een stage bij een advocatenkantoor, anderzijds volg je een stage bij een verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar. Beider stages zijn fulltime en beslaan 4 weken.

Scriptie

Het sluitstuk van de master is het schrijven van de scriptie. Met behulp van het vak Methoden van onderzoek, intensieve begeleiding tijdens het schrijven van de scriptie en een strak tijdpad is het mogelijk om je scriptie voor 1 juli af te ronden. Je bent dan klaar om de arbeidsmarkt op te gaan!

 • Dit vak is een onderzoekspracticum. Dat betekent dat wordt geoefend met het zelf doen van onderzoek en verslaglegging daarvan. Het thema is schadevergoedingsrecht, maar dat wordt niet door middel van colleges van een docent voor het voetlicht gebracht, maar door eigen onderzoek eigen gemaakt. Aan de hand van schriftelijke opdrachten, referaten, discussies, tutorials en excursies meanderen we door het vakgebied heen.

  Tijdens het vak Capita aansprakelijkheidsrecht vergaar je kennis van diverse onderwerpen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Bij dit vak wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gastdocenten; specialisten op het gebied van de te behandelen onderwerpen. Naast de colleges, waarin een actieve werkvorm centraal staat, zijn er ook masterclasses. Tijdens deze masterclasses bezoek je steeds een organisatie (advocatuur/verzekeringsbranche) waar een van de onderwerpen uit het vak wordt uitgediept waardoor direct de uitwerking daarvan in de praktijk zichtbaar is.

  Het verzekeringsrecht staat niet op zichzelf. Er wordt altijd "iets" verzekerd en dat "iets" kan met vele juridische deelgebieden verweven zijn. Verzekering vervult in onze moderne samenleving met alle daaraan verbonden kansen en risico's ook een onmisbare rol in het veilig stellen van de sociale zekerheid voor het individu. Dat maakt het verzekeringsrecht tot een boeiend onderdeel van het recht.

  In dit vak besteden wij aandacht zowel aan nationale geschillen als aan grensoverschrijdende geschillen. In toenemende mate zien wij geschillen met een internationale dimensie, waarin vragen van internationaal privaatrecht spelen: welk (materieel) recht is toepasselijk op de zaak, welke rechter is internationaal bevoegd en hoe het zit met de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van een eventuele uitspraak? Als de procedure zich afspeelt voor de Nederlandse rechter, betekent dat niet dat zich geen ‘grensoverschrijdende’ vragen kunnen voordoen, zoals vragen rondom internationale betekening, bewijs dat uit het buitenland moet worden verkregen en toepasselijkheid van ‘buitenlands’ materieel recht.

  Tijdens de stageperiode staat natuurlijk de praktische werking van het recht op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht centraal. Je loopt daarom twee keer een periode van vier weken stage (vier weken in de advocatuur en vier weken in de verzekeringsbranche). Het doel van de stages is jou kennis te laten maken met en te betrekken bij de verschillende facetten van de beroepspraktijk. Het lopen van de stages en het maken van de schriftelijke opdracht vormen tezamen het vak Aansprakelijkheid en Verzekering in de praktijk.

  Tijdens dit vak wordt aan de hand van een aantal hoorcolleges inzicht geboden in methoden van privaatrechtelijk onderzoek en in de verhouding tussen privaatrechtelijk onderzoek en andere wetenschapsdisciplines. De tijdens de colleges aangeboden theorie wordt tegelijkertijd bij het scriptieonderzoek in de praktijk gebracht.

  Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.