Criminologie
van de Wijk, het Web en de Wereld

Docenten

 • Prof. dr. R.H.J.M. (Richard) Staring

  Publicaties |

  Onderwerpen

  Onderzoek naar (irreguliere) internationale migratie, integratie en criminaliteit. Concreet gaat het dan vaak over mensensmokkel, mensenhandel, ‘illegale vreemdelingen’; radicalisering en risico’s op radicalisering; vluchtelingen, geweld en criminaliteit; de rol van de media in het framen van deze problematiek; de onbedoelde effecten van beleid (migratiebeleid bijvoorbeeld) op het alledaagse leven van migranten en vluchtelingen.

 • Prof. dr. F.M. (Frank) Weerman

  Publicaties |

  Onderwerpen 

  Jeugdcriminaliteit, social media, leeftijdsgenoten, gangs en jeugdgroepen, criminologische theorieën, de rol van ouders en school, cybercriminaliteit, radicalisering, preventie/interventie.

 • Dr. mr. F. (Fiore) Geelhoed

  Publicaties |

  Onderwerpen 

  Radicalisering, extremisme, activisme, terrorisme, radicale subculturen, bekeerlingen, groene criminologie, compliance, organisatiecriminaliteit, vleesindustrie.

 • Foto van Karin van Wingerde

  Dr. C.G. (Karin) van Wingerde

  Publicaties |

  Onderwerpen 

  Witteboordencriminaliteit, organisatiecriminaliteit, georganiseerde criminaliteit, ondermijning, regulering en handhaving van bedrijfscriminaliteit, milieucriminaliteit, green criminology, duurzaamheidsvraagstukken, fraude, witwassen, corruptie, kansspelen, effecten van handhaving en sancties, functioneren van toezichthouders, naming and shaming.

 • Dr. L.C.J. (Lieselot) Bisschop

  Publicaties |

  Onderwerpen

  Witteboordencriminaliteit, organisatiecriminaliteit, georganiseerde criminaliteit, ondermijning, regulering en handhaving van bedrijfscriminaliteit, milieucriminaliteit, green criminology, duurzaamheidsvraagstukken, fraude, witwassen, corruptie, kansspelen, effecten van handhaving en sancties, functioneren van toezichthouders, naming and shaming.

   

 • Dr. R.A. (Robby) Roks

  Publicaties |

  Onderwerpen 

  Straatcultuur, jeugdcultuur, jeugdstijl, identiteit, hiphop, jeugdcriminaliteit, social media, online/ offline, (low tech) cybercriminaliteit, jeugdgroepen, street gangs, Outlaw Motorcycle Gangs/ Outlaw Gangs, georganiseerde criminaliteit (en ICT), ondermijning, de Rotterdamse haven, maritieme smokkelmethoden, woontorens, liquidaties.

 • Foto van Wytske van der Wagen

  Dr. W. (Wytske) van der Wagen

  Publicaties |

  Onderwerpen 

  Cybercrime, cyberdaders, hackers, interventies voor cyberdaders, georganiseerde (cyber)criminaliteit, slachtofferschap van cybercrime, publiek-private samenwerking bij de bestrijding van cybercrime, (criminaliteit in/vanuit) Rusland/Oost-Europa, deviante (online) subculturen, beeldvorming, media-criminaliteit nexus, fake news, criminaliteit en kunstmatige intelligentie, actor-netwerktheorie en filosofie van de techniek.

 • Dr. T.F.C. (Tamar) Fischer

  Publicaties |

  Onderwerpen

  Strafrechtelijke interventies, beschermingsbevelen, gedragsinterventies, slachtoffer-dader interactie, evaluatieonderzoek, seksuele straatintimidatie.

 • Dr. J.T.M. (Willem-Jan) Verhoeven

  Publicaties |

  Onderwerpen

  Opsporingsonderzoek (policing), verdachtenverhoor, rechten van verdachten (zwijgrecht, rechtsbijstand), financieel-economische criminaliteit (FIOD), evaluatieonderzoek (recht in de praktijk).

 • Dr. G.N.G. (Gabry) Vanderveen

  Publicaties |

  Onderwerpen

  Beeldmateriaal in het (straf)recht, visuele data en methoden, percepties en attitudes ten aanzien van daders, slachtoffers, politie en het recht, onveiligheids- en overlastbeleving, representatie van criminaliteit, verdachten, slachtoffers in media.

 • Foto van Abdessemad Bouabid

  Dr. A. (Abdessamad) Bouabid

  Publicaties |

  Onderwerpen 

  Sociale deviantie, maatschappelijke reacties, beeldvorming, stigma(tisering), discriminatie, morele paniek, othering, diversiteit, jeugdcultuur, integratie, immigratie, asielzoekers, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, Marokkaanse Nederlanders, moslims/islam.

 • Dr. G. (Gwen) van Eijk

  Publicaties |

  Onderwerpen 

  Rol van sociale ongelijkheid in het strafrecht (bijv. klassenjustitie, etnisch profileren), grootstedelijke problematiek en veiligheidsbeleid (bijv. aanpak onveiligheid achterstandsbuurten of projecten rondom onderwijs en werk in het kader van Nationaal Programma Rotterdam Zuid (zie www.nprz.nl), ethische aspecten van het gebruik van algoritmen door politie, justitie en gemeente, klimaatverandering en rol van bedrijven en overheden vanuit criminologisch perspectief.