Criminologie
van de Wijk, het Web en de Wereld

Inhoud van de studie

  De volgende vragen staan centraal in de masteropleiding Criminologie van de Wijk, het Web en de Wereld:

  • Welke motieven spelen een rol bij georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit?
  • Hoe kunnen fraudeurs zo lang onopgemerkt blijven?
  • Welke sociale en juridische interventies worden ingezet bij risicojongeren?
  • Welke nieuwe mogelijkheden opent het internet voor het plegen van criminaliteit?
  • Hoe kunnen fraudeurs zo lang onopgemerkt blijven?
  • Wat is de aantrekkingskracht van de stad en wat zijn de criminogene effecten hiervan?

  De Rotterdamse master Criminologie van de Wijk, het Web en de Wereld bereidt je voor op een aantal van de belangrijkste beroepsvelden voor criminologen: het lokale en internationale veiligheidsbeleid, het jeugdbeleid en diverse toezichthouders en fraudeonderzoekers. Deze onderwerpen vormen niet toevallig ook de ruggengraat van het onderzoeksprogramma van de Criminologische onderzoekers van Erasmus School of Law: in de masterfase zijn onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verweven. Het zijn belangrijke maatschappelijke en politieke problemen die een belangrijk werkveld vormen voor de criminologen van vandaag.

  Inhoud van de opleiding

  Door te kiezen voor de masteropleiding Criminologie van de Wijk, het Web en de Wereld aan de Erasmus Universiteit, kies je voor wereldse onderzoeksthema’s die er toe doen en ook voor één van de grootste internationale havensteden. Rotterdam is een prachtig voorbeeld van een internationale stad die wordt gekenmerkt door een grote diversiteit: het huisvest jongeren en ouderen, nieuwe migranten en mensen die al hun hele leven in de stad wonen, studenten en toeristen, internationale organisaties en haven­bedrijven. Waar beter kun je je verdiepen in belangrijke onderzoeks-  en beleidsthema’s als drugshandel, witteboordencriminaliteit, opgroeiende jeugd, geweld, achterstandsbuurten en migratie dan in Rotterdam?

  Tijdens de masteropleiding leer je hoe een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek je inzicht vergroot in de dynamiek tussen criminaliteit, risicotaxatie, interventie en rechtspleging. Ook leer je sociaal­wetenschappelijke benaderingen te koppelen aan juridische perspectieven. Daar waar mogelijk kun je met je afstudeerproject meedoen met lopend onderzoek bij een van de stafleden of in de context van een stage.

  In deze masteropleiding mag je vijftien van de zestig EC invullen naar je eigen voorkeur. Wil je je in je latere beroep richten op de door bedrijven gepleegde criminaliteit, wil je juist meer weten over de mogelijke interventies bij jeugddelinquentie of vind je het vooral belangrijk om buitenlandse ervaring op te doen? De Rotterdamse master geeft je die keuze. Je kunt de volgende specialisaties kiezen:

  • 10 EC Corporate and Organised Crime + 5 EC keuzevak
  • 10 EC Jeugdcriminologie + 5 EC keuzevak
  • 15 EC behalen aan een buitenlandse universiteit

  Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 EC).

  Inzicht in de inhoud van de opleiding

  Onderstaande korte artikelen geven een inzicht in de inhoud van de opleiding en de docenten die je tegenkomt bij de masteropleiding:

  Jaarindeling

  De master Criminologie van de Wijk, het Web en de Wereld is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject. Binnen de specialisatie heb je keuze uit twee accenten: Corporate and Organised Crime en Jeugdcriminologie. De vakken worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gegeven. 

    • In het vak Globalisation, Digitalisation and Crime wordt de mondiale context van de masteropleiding als zodanig geschetst. 

    • In het vak'Criminologisch onderzoek voor de praktijk worden je de noodzakelijke methodische handvatten en de kritische attitude aangereikt om de problemen waar je als criminologisch onderzoeker mee te maken kunt krijgen (in met name een beleidscontext), het hoofd te bieden. 

    • Onderzoekers van de zogenoemde Chicago School zagen de stad aan het begin van de vorige eeuw als een laboratorium waar menselijk gedrag en sociale processen van dichtbij bestudeerd konden worden. In dit vak borduren we verder op deze onderzoekstraditie door de criminologische interesse voor de stad te laten herleven. We zullen hiertoe inzoomen op een aantal van deze recente stedelijke ontwikkelingen, in het bijzonder in de context van deviantie, criminaliteit en onveiligheid. We behandelen verschillende perspectieven op de stad, waaronder de arme stad, de werkende stad, de deviante stad en de fysieke stad.

    • In dit vak worden vraagstukken rond maatschappelijke veiligheid, terrorisme en mensenrechten bestudeerd vanuit een ideeënhistorische en rechtsfilosofische invalshoek.

    • In dit vak worden zowel individuele als politiek-economische verklaringen voor deze vormen van criminaliteit belicht vanuit een multidisciplinair perspectief, waarbij ook wordt ingegaan op het feit dat veel organisatiecriminaliteit naar de letter van de wet niet strafbaar is. 

    • In de hoop een langdurige criminele carrière te voorkomen als er vroegtijdig wordt ingegrepen, wordt onderzoek gedaan naar oorzaken van jeugdcriminaliteit en interventies. Daartoe zullen we in dit vak de diagnostiek en de (effectiviteit van) interventies behandelen

    • This course examines the topic of organised crime, addressing its conceptualization, social organisation as well as the social reaction to it. Lectures and guest lectures focus on drugs trade, organized environmental crime, outlaw motorcycle gangs, terrorism and money laundering.

    • Het jeugdstrafrecht wordt in dit vak vanuit twee verschillende invalshoeken bezien. De eerste is die van de principiële keuzes en bedoelingen van de wetgever, waarbij wordt ingezoomd op de verschillen met het volwassenenstrafrecht. De tweede invalshoek is die van de rechtspraktijk, waar mogelijk bezien vanuit het perspectief van de jeugdige