Deeltijd Masteropleidingen

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is het mogelijk om verschillende masteropleidingen in deeltijd te volgen. Na afronding van de masteropleiding ontvang je dezelfde academische titel als bij de reguliere voltijdopleiding.

Deeltijd Masteropleidingen en specialisaties

Deeltijd Masteropleiding
& Titel

Start & Duur

Collegegeld 2017/2018

Deadlines Aanmelding

Brochure

Contact & meer informatie

Arts and Culture Studies (60087), MA

 

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006 
(EU/EEA)*

€ 10.800
(Non EU/EEA)

15 mei
(EU/EEA)
Brochure Master in Arts and Culture Studies (MA) Erasmus School of History, Culture and Communication

Bedrijfsrecht
(60085)
, LL.M.

 

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006
(EU/EEA)*,

€ 11.500
(Non EU/EEA)

15 augustus
(EU/EEA),

1 mei
(Non EU/EEA)

Brochure Master in Bedrijfsrecht (LL.M.)

Erasmus School of Law

Bestuurskunde
(60020)
, MSc

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006 (1e jaar)
(EU/EEA)*,

€ 14.300
(Non EU/EEA)

6 augustus
(EU/EEA),

15 mei
(Non EU/EEA)

Brochure Master in Bestuurskunde MSc

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Business Administration (60644), MScBA

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 33.750
(EU/EEA)*

1 september (EU/EEA)


Rotterdam School of Management, Erasmus University

Filosofie

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006
(EU/EEA)*

1 september (EU/EEA)

geen brochure beschikbaar

Faculteit der Wijsbegeerte

Financieel Recht (60086), LL.M.

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006
(EU/EEA)*

15 augustus
(EU/EEA)

Brochure Master in Financieel Recht (LL.M.)

Erasmus School of Law

Fiscaal Recht (66827), LL.M.

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006 
(EU/EEA)*

15 augustus
(EU/EEA)

Brochure Master in Fiscaal Recht (LL.M.)

Erasmus School of Law

Maatschappijgeschiedenis (60088), MA

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006 
(EU/EEA)*

€ 10.800
(Non EU/EEA)

15 mei
(EU/EEA)

Brochure Master in Maatschappijgeschiedenis (MA)

Erasmus School of History, Culture and Communication

Media Studies (60830), MA

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006 
(EU/EEA)*

€ 10.800
(Non EU)

15 mei
(EU/EEA)

Brochure Master in Media Studies (MA)

Erasmus School of History, Culture and Communication

Pedagogische Wetenschappen
(60420)
, MSc

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006 
(EU/EEA)*,

€ 14.500
(Non EU/EEA)

1 juli
(EU/EEA),

15 mei
(Non EU/EEA)

Brochure Master in Pedagogische Wetenschappen MSc

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Psychologie
(66604)
, MSc

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006 
(EU/EEA)*,

€ 14.500
(Non EU/EEA)

1 juli
(EU/EEA),

15 mei
(Non EU/EEA)

Brochure Master in Psychologie MSc

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Recht van de Gezondheidszorg (60451), LL.M.

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006
(EU/EEA)*

31 augustus
(EU/EEA)

Brochure Master in Recht van de Gezondheidszorg (LL.M.)

Erasmus School of Law

Rechtsgeleerdheid (60084), LL.M.

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006
(EU/EEA)*

€ 11.500
(Non EU/EEA)

15 augustus
(EU/EEA)
1 september
(EU/EEA),

1 mei
(Non EU/EEA)

Brochure Master in Rechtsgeleerdheid (LL.M.)

Erasmus School of Law

 

Sociologie (66601), MSc

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006 
(EU/EEA)*

1 september
(EU/EEA)

Brochure Master in Sociologie (MSc)

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Zorgmanagement (60081), MSc

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 2.006
(EU/EEA)*

31 juli
(EU/EEA)

Brochure Master in Zorgmanagement (MSc)

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Het nummer achter de opleiding verwijst naar het landelijke CROHO-register, Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Dit is een door het ministerie van OCW vastgesteld register van geaccrediteerde opleidingen door de NVAO, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.

Studievoorlichting

Erasmus Universiteit

  • Faculteiten en partners
  • Onderzoek
  • Internationale oriëntatie
  • Rankings en accreditatie
  • Historie
  • Bereikbaarheid