Aanmelden

Avondprogramma master Bestuurskunde

Om aan te melden voor het gehele avondprogramma dient u zich aan te melden voor de pre-master Bestuurskunde (avondvariant), dit is namelijk jaar 1 van het tweejarig avondprogramma. 

Vanaf november tot onderstaande deadline kunt u zich aanmelding voor de opleiding.

Status van de aanmelder

Deadline voor het indienen van een volledige aanmelding

Aanmelders met een niet-EER (Europese Economische Ruimte) nationaliteit

15 mei

Aanmelders met een EER nationaliteit

1 augustus


Wilt u zich als huidige student van het avondprogramma aanmelden voor jaar 2 van het avondprogramma dan kun je hier klikken voor die aanmeldingsprocedure. 

Een algemene uitleg over inschrijven vindt u op deze pagina

Aanmeldingsprocedure jaar 1 avondprogramma (genaamd pre-master)

  1. Meldt u aan via Studielink. Let er op dat u de juiste opleiding kiest (gegeven in de juiste taal of als er verschillen zijn in het bijbehorende diploma). Voor de pre-master selecteer in Studielink 'Bachelor- of andere niet master' als soort opleiding. De pre-master is namelijk een verkorte versie van de bacheloropleiding. Deze opleiding heet “Pre-master Bestuurskunde”. Avondvariant kunt u later in EUR Aanmeld Portaal kiezen.
  2. U ontvangt een e-mail met uw inlognaam en wachtwoord (ook wel bekend als ERNA gegevens) voor EUR Aanmeld Portaal (toepasselijk voor niet EUR-studenten) en een e-mail met als onderwerp: “Vervolg van uw Studielink-aanmelding” met een link naar EUR Aanmeld Portaal.
  3. In EUR Aanmeld Portaal kunt u uw aanmelding voltooien door de benodigde documenten te uploaden, uw track/ variant te kiezen (mits toepasselijk: dag/ avond of track binnen een opleiding) en een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. U kunt beginnen uw aanmelding, hem opslaan, en er later weer mee verder gaan. Zodra u dit heeft gedaan, kunt u de aanmelding verzenden. Let op: We beginnen pas met het verwerken van uw aanmelding zodra u deze heeft verzonden in het Portaal (door op de “verzend” button te klikken op de laatste pagina van de vragenlijst).
  4. Om te kunnen werken aan uw aanmelding heeft u eerst inlog gegevens nodig voor EUR Aanmeld Portaal, ook wel bekend als ERNA gegevens. Een e-mail met inlog gegevens wordt direct na uw registratie in Studielink naar u verstuurd: bewaar deze e-mail goed voor later gebruik in het aanmeldingsproces en verifieer u account als student, zoals gevraagd. Als u deze e-mail niet hebt ontvangen (met ERNA gegevens), vraag dan uw gegevens opnieuw aan door een e-mail te sturen naar servicedesk@ict.eur.nl. 

Let er op dat u tijdens uw aanmeldingsprocedure meerdere geautomatiseerde e-mails kunt ontvangen. Deze kunnen gemarkeerd worden als spam dus zorg ervoor dat u regelmatig uw spam/junk map checkt.

Lees hier meer over op: Automatisch gegenereerde berichten tijdens uw aanmelding

Vereiste documenten

Wilt u alvast beginnen aan de voorbereiding van uw aanmelding, dan kunt u nu alle documenten verzamelen om ze vervolgens te uploaden. De stap-voor-stap aanmeldingsrichtlijn is alleen zichtbaar op deze pagina wanneer de aanmeldingsprocedure open is.

De volgende documenten (in pdf) worden van u gevraagd tijdens de aanmeldingsprocedure. 

  1. Een scan (foto) van uw diploma(‘s) (pre-master/ jaar 1 van masteropleiding)*.
  2. Een scan (foto) van uw officiële meest recente cijferlijst (met daarop alle cijfers vanaf het begin van het programma en wenselijk ook van nog te behalen vakken). Huidige studenten van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mogen hun studentenkopie van het studievoortgangsoverzicht uploaden.
  3. Behalve de bovengenoemde documenten die vereist zijn voor uw aanmelding mag u ook aanvullende documenten uploaden waarvan u denkt dat die uw profiel versterken (bijvoorbeeld bewijs van taalkennis, aanbevelingsbrieven, CV, motivatiebrief etc.). Let er op dat u er hier niet te veel upload om er voor te zorgen dat deze de vereiste documenten niet overschaduwen.
  4. Uw CV.
  5. Uw aanstellingsbrief, waaruit minimaal 2 jaar werkervaring blijkt.
  6. Behalve de bovengenoemde documenten die vereist zijn voor uw aanmeldingsprocedure mag u ook aanvullende documenten uploaden waarvan u denkt dat die uw profiel versterken (bijvoorbeeld bewijs van taalkennis, aanbevelingsbrieven, CV, motivatiebrief etc.). Let er op dat u hier niet te veel van upload om er voor te zorgen dat deze de vereiste documenten niet overschaduwen.

 * Als u nog geen diploma heeft behaald, voeg dan een officiële kopie van uw meest recente cijferlijst toe. In het geval dat uw officiële cijferlijst geen inschrijfgegevens bevat (datum van inschrijving, de naam van uw opleiding, aantal studiepunten behaald/nog te behalen), vereisen wij een verklaring van uw universiteit met de informatie die mist inclusief een verwachte afstudeerdatum (meestal is dit een verklaring van de administratie afdeling van uw opleiding). Huidige studenten van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mogen hun studentenkopie van het studievoortgangsoverzicht uploaden.

Belangrijke informatie
Op deze pagina kunt u belangrijke informatie vinden omtrent de details van de aanmeldingsprocedure zoals de manieren van het opgeven van uw nationaliteit en de kwaliteit van de te uploaden documenten.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?
Nadat u uw aanmelding heeft ingediend begint de beoordeling van uw aanmelding. Dit proces bestaat uit meerdere stappen en u wilt wellicht weten waar u zich op voor moet voorbereiden, kijk dan hier

Kosten

Het eerste jaar wordt niet door de overheid gefinancierd. Het cursusgeld van het pre-masterjaar bedraagt anderhalf keer het wettelijke collegegeld.U kunt het cursusgeld in twee termijnen voldoen. 

Voor het tweede jaar (masterjaar) geldt dat u het wettelijk collegegeld betaalt, behalve als het avondprogramma uw tweede masteropleiding is, dan betaalt u het instellingstarief. Meer informatie over de tarieven van het collegegeld vindt u op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum

De kosten voor literatuur en andere studiematerialen zijn niet in het cursus- en collegegeld opgenomen. Voor de totale studie kunnen deze kosten op ongeveer € 1500 worden geraamd.

Als u in het kader van de laatste module van het eerste jaar aan een internationale summerschool deel wil nemen, zijn daaraan extra kosten verbonden. Het precieze bedrag is op dit moment nog niet bekend.