Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context

Master Maatschappijgeschiedenis

In de specialisatie Geschiedenis van Nederland in Mondiale Context wordt Nederland bezien als een land als alle andere – en als anders dan enig ander land. Door brede thema’s als de geschiedenis van de publieke opinie, de opkomst van de massacultuur of de invloed van Europa en Amerika leer je de grote lijnen te herkennen en te ontdekken in de geschiedenis van Nederland en de wereld vanaf de vroegmoderne tijd tot de dag van vandaag. 

Aan de hand van bronnen en uitingsvormen van de publieke opinie – van etiquette en literatuur tot politieke strijd en revoluties – leer je hoe de publieke sfeer veranderde. Ook leer je op welke wijze het verleden zelf werd en wordt ingezet in de publieke sfeer om bepaalde politieke, sociale of culturele belangen te bevorderen. Je leert culturele kwesties en vraagstukken omtrent erfgoed te analyseren en te plaatsen in hun historische context.

Door de vergelijkende en interdisciplinaire opzet van de master leer je het verleden vanuit verschillende perspectieven te analyseren. Bovendien leert deze studie van het verleden je om actuele ontwikkelingen beter te begrijpen. Na deze master ben je een historicus die kan verklaren hoe en waarom de Nederlandse maatschappij veranderd is – en hoe het verleden weerklinkt in het heden.

Daarnaast kun je uitstekend informatie verwerken, schrijven en presenteren. En doordat je verder kijkt dan alleen het verleden, ben je een gewilde kandidaat voor functies als onderzoeker, politicus, informatiespecialist of archiefmedewerker.

Meer informatie over de specialisatie Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context