Media en Cultuur

Master Media Studies 

Een master voor gevorderde medialiefhebbers. Vraag jij je af welke krachten de productie, distributie en marketing van nieuws, muziek, films, blogs, boeken, games en andere content sturen? Dan is dit jouw programma. 

Alumni over het programma

Dominique Brouwer 

Ik heb tijdens mijn master ervaren dat het heel belangrijk is dat je iets kiest wat je leuk vindt.


Klik op de foto voor Dominique’s verhaal.

  

Emiel Haring  

“Voor mijn thesis ben ik 3 maanden naar University of California, Santa Barbara geweest, een fantastische tijd.” 

                                          Klik op de foto voor Emiel’s verhaal.  

Cleome van den Berg  

"Ik ben blij dat ik in Rotterdam heb geleerd om op een andere manier naar media te kijken, ik neem alles (nog) minder snel voor waar aan."

Klik op de foto voor Cleome’s verhaal.  


Over het programma 

Tv, muziek, sociale media, tijdschriften, blogs, films, boeken, games: talloze mediaproducten omringen ons voortdurend. Mediaproducten zijn niet alleen economisch significant, ze zijn ook steeds belangrijkere cultuurdragers geworden. De media-industrie, verantwoordelijk voor al deze producten, heeft de laatste jaren een ware gedaanteverandering ondergaan. In het masterprogramma Media & Cultuur bestudeer je organisatie, beleid en management van de verschillende mediasectoren, maar ook de culturele betekenis van media.

De mediasector staat voor grote uitdagingen en heeft steeds meer behoefte aan academisch gevormde professionals, die de veranderingsprocessen op het terrein van media en cultuur in perspectief kunnen plaatsen van actuele ontwikkelingen in het medialandschap en daarin een sturende rol kunnen vervullen. Tijdens het masterjaar onderzoek je deze 'transformatie' van de media-industrie en de culturele impact hiervan.

Digitalisering, internationalisering en schaalvergroting bieden nieuwe kansen, maar ook sociaal-culturele, politieke en economische ontwikkelingen zijn van belang. Hoe ziet de nieuwe strategische omgeving van mediabedrijven er uit? Welke veranderingen doen zich voor in het beleid op zowel nationaal als internationaal niveau? Welke gevolgen heeft dat voor de bedrijfsvoering, de productie, distributie en marketing van mediaorganisaties? Wat zijn de nieuwste trends in onze dagelijkse mediaconsumptie? In welke opzichten veranderen de producten die mediabedrijven op de markt brengen en wat zijn de bredere culturele effecten daarvan? Deze en andere vragen staan centraal in het masterprogramma Media & Cultuur.

Vijf redenen om te kiezen voor Media en Cultuur aan de EUR

  • De Master Media & Cultuur richt zich op organisatie en management van de media- industrie én de culturele betekenis daarvan. Deze combinatie van perspectieven geeft de opleiding een unieke focus.
  • De ontwikkeling en impact van de media-industrie wordt in een internationaal vergelijkende context bekeken, het speerpunt van de afdeling Media en Communicatie aan de Erasmus Universiteit.
  • Je wordt persoonlijk begeleid door eersteklas academici en je volgt een baanbrekend curriculum, waardoor je creatieve en analytische vaardigheden optimaal ontwikkeld zullen worden.
  • Naast het reguliere curriculum, heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan twee Honoursprojecten en heb je de kans om op exchange te gaan en te gaan studeren aan een van onze vele buitenlandse partneruniversiteiten. 
  • Er is veel aandacht voor de actuele praktijk, in de vorm van field trips en gastcolleges waarbij professionals uit de mediasector hun kennis en ervaringen delen.