Carrièremogelijkheden

Master Pedagogische Wetenschappen (avondprogramma)

Na uw master in Pedagogische Wetenschappen bent u als pedagoog in staat om oplossingsgericht te werken aan complexe, hedendaagse vraagstukken over opvoeding en onderwijs. Voor avondstudenten kan een master een verdieping bieden van hun huidige kennis en/of de benodigde vereisten voor een vervolgstap bij een huidige werkgever. 

Gezinspedagogiek

Voor avondstudenten kan de master Gezinspedagogiek verdieping of juist verbreding zijn van de huidige kennis en vaardigheden binnen het werkveld. Door state-of-the-art literatuur, praktijkinzichten en onderzoeksmethoden te combineren, kunt u na deze master als gezinspedagoog oplossingsgericht en praktisch werken aan maatschappelijke hedendaagse vraagstukken over opvoeding, gezin en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Als gezinspedagoog kunt u aan de slag bij verschillende instellingen voor kinderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan Centra voor Jeugd en Gezin, opvoedadviesbureaus, kinderbescherming, welzijnswerk, kinderdagverblijven en pleegzorginstellingen. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een baan als adviseur, leidinggevende of onderzoeker bij maatschappelijke en gemeentelijke beleidsontwikkelingsorganisaties of universiteiten. De master Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is - in combinatie met de bachelor of pre-master - een geaccrediteerde masteropleiding voor de registratie NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen) Basis pedagoog. 

Onderwijswetenschappen

De master Onderwijswetenschappen biedt docenten de kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van onderwijsvernieuwing en implementatie van vernieuwingsprojecten. De master bereidt u ook voor op andere rollen en functies binnen de onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen docenten met een universitaire master bijvoorbeeld in schoolbesturen en onderwijsadviesbureaus een belangrijke bijdrage leveren door hun opgebouwde kennis van en kritische blik op recente wetenschappelijke inzichten en opgedane analytische vaardigheden.

Orthopedagogiek

Voor avondstudenten kan een master een verrijking (verdieping en verbreding) bieden van hun huidige kennis en vaardigheden in verband met hun huidige werkzaamheden in opvoeding van en/of onderwijs voor kwetsbare jeugdigen. Verbeterde up-to-date kennis en vaardigheden op het gebied van Orthopedagogiek draagt bij aan verbeterde vroegsignalisering van leer- en/of gedragsproblemen, gerichtere verwijzing voor verder diagnostisch onderzoek, betere monitoring van de effectiviteit (of het gebrek daaraan) van interventies en ondersteuning op school of binnen het gezin, een kritisch bewustzijn van diversiteit binnen klinische populaties en het belang van evidence-based practice en practice based evidence. Ook kan succesvol afronden van deze masterspecialisatie leiden tot een vervolgstap in een carrière in (de grens) tussen onderwijs en opvoeding. 

Na het afronden van de masterspecialisatie Orthopedagogiek kunt u zich basis-orthopedagoog registeren bij het NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen) en bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

Als orthopedagoog kunt u bij diverse instellingen in de Jeugdzorg werken. U kunt bijvoorbeeld werken bij instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of bij instellingen die zorg dragen voor mensen met leerproblemen of ontwikkelingsstoornissen en/of meervoudige beperkingen. Ook kunt u werken bij meer specialistische behandel- en ondersteuningscentra zoals, (semi-)gesloten jeugdinstellingen, (medische) kinderopvang of kinderbescherming. Wanneer u meer geïnteresseerd bent in beleidsvorming dan zou u ook kunnen kiezen voor een beleidsfunctie bij gemeenten of maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met beleid rondom opvoeding en onderwijs. Daarnaast kunt u ook als docent of onderzoeker gaan werken in het hoger- of wetenschappelijk onderwijs.