Gezinspedagogiek

Master Pedagogische Wetenschappen (avondprogramma)

dr. Maartje Luijk, coördinator

"Mogen kinderen Whatsappen, Facebooken en op de iPad? Wat zijn de effecten van gaming op agressie van jongeren? Hoe adviseer je ouders over het huilen, eten en slapen van baby’s? Heeft het voor kinderen en jongeren nadelige gevolgen als beide ouders werken? Ouders hebben dagelijks met deze vragen te maken en iedereen heeft hier wel een mening over, maar wat is het wetenschappelijk onderbouwde antwoord en hoe kunnen we ouders hierover adviseren?"


Waar gaat deze specialisatie over?

Hoewel de opvoeding en ontwikkeling van de meeste kinderen zonder noemenswaardige problemen verloopt, gaat veel aandacht binnen de pedagogiek juist uit naar de problemen in opvoeding en ontwikkeling. Binnen de specialisatie Gezinspedagogiek staat de 'normale' opvoeding en ontwikkeling in verschillende opvoedingscontexten centraal. Met welke belangrijke opvoedvragen zitten ouders en hoe kunnen we ze wetenschappelijk onderbouwde opvoedadviezen geven? In de specialisatie Gezinspedagogiek leert u over gezinnen, opvoedstijlen en opvoedvragen van ouders, met speciale aandacht voor opvoedvragen van ouders over televisie kijken, gaming, internetgebruik en sociale media.

Binnen de master Gezinspedagogiek verdiept u, zich in de wetenschap achter het gezin. De impact van maatschappelijke veranderingen, zoals de toenemende invloed van sociale media en de veranderende rolverdeling tussen moeders en vaders op het functioneren van kinderen en gezinnen, wordt bestudeerd. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind buiten het gezin, zoals het kinderdagverblijf, gastouderopvang, opvang door grootouders en de invloed van leeftijdsgenoten. Binnen kleinschalige onderwijsgroepen gaan studenten onder begeleiding van een docent met expertise op het betreffende terrein actief aan de slag met opvoedvraagstukken. Naast de onderwijsgroepen worden er door professionals en wetenschappers uit het vakgebied van de gezinspedagogiek interactieve gastcolleges verzorgd. Deze gastsprekers zijn bijvoorbeeld werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Nederlandse Jeugdinstituut, de Raad voor de Kinderbescherming, Kijkwijzer en het Nederlandse Consortium Kinderopvang Onderzoek. Het centrale thema in de practica is het adviseren van ouders en professionals. 

Voor wie bestemd?

Bent u geïnteresseerd om de alledaagse opvoedvraagstukken waar ouders, scholen en de overheid mee worstelen onder de loep te nemen en hier wetenschappelijk gebaseerd advies over uit te brengen? Wilt u werken aan een preventie- of interventieprogramma's waarin u zelf de doelen formuleert? Wilt u leren om ouders, professionals en beleid te adviseren? Dan is deze master een goede keuze voor u. De master Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit is - in combinatie met de bachelor of pre-master - een geaccrediteerde masteropleiding voor de registratie NVO basis Pedagoog. De master leidt op voor een functie binnen de opvoedpraktijk, het opvoedadviesbureau, de kinderbescherming, het welzijnswerk, kinderdagverblijven en pleegzorginstellingen. Daarnaast kunt u kiezen voor een baan als adviseur, leidinggevende of onderzoeker bij maatschappelijke en gemeentelijke beleidsontwikkelingsorganisaties of universiteiten. 

Onderwijsprogramma

Semester 1: vier vakken
Het eerste semester bestaat uit vier vakken. De vakken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één vak tegelijk kunnen concentreren. Een vak wordt gegeven gedurende vijf weken. Daarnaast volgt u een practicum.

Semester 2: Stage en thesis
In het tweede deel van het jaar loopt u stage en schrijft u, uw scriptie. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: u kunt een onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut, een onderzoek losstaand van de praktijkstage uitvoeren of u kiest voor de mogelijkheid om alle stagetijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. De scriptie kan onder begeleiding van de stage-instelling worden geschreven of los van de stage bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen. 

Curriculum

De voertaal binnen deze masterspecialisatie is Nederlands.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Advies aan ouders

5 ECTS

Opvoeders binnen en
buiten het gezin

5 ECTS

Kind en Media

5 ECTS

Applied Multivariate 
Data Analysis

5 ECTS

Adviesbrochure voor opvoeders

2.5 ECTS

Ontwerpen van een preventie-/interventie-
programma

2.5 ECTS

Voorlichting aan ouders en professionals

2.5 ECTS

Practical Applied 
Multivariate Data Analysis

2.5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Internship en Thesis (blok 5 t/m 8)

30 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.