Onderwijsvorm

Master Pedagogische Wetenschapen (avondprogramma)

Probleemgestuurd Onderwijs

De onderwijsvorm in de master Pedagogische Wetenschappen is Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Hierbij werken studenten in kleinschalige onderwijsgroepen onder inhoudelijke begeleiding van een docent om academische en maatschappelijk relevante problemen te analyseren en bediscussiëren. De studenten stellen verklarende hypotheses over het probleem op. De onderwijsgroepen focussen zich op kritische discussies omtrent de theorieën die voorafgaand bestudeerd zijn door de studenten. Door het PGO worden studenten in staat gesteld om relevante informatie te verzamelen en te interpreteren.