Onderwijswetenschappen

Master Pedagogische Wetenschappen (avondprogramma)

Prof.dr. Sabine Severiens, coördinator

"Onderwijs speelt een cruciale rol in het leven van kinderen. Dit geldt vooral voor kinderen en jongeren uit risicogroepen, zoals die in een arme sociaaleconomische omgeving. Wat hebben deze kinderen en jongeren nodig om hun talent te kunnen ontwikkelen? En wat is de rol van scholen en van docenten? Deze onderwerpen zullen centraal staan in dit programma."


Let op: Het Avondprogramma Onderwijswetenschappen start per collegejaar 2017/2018 mits voldoende aanmeldingen. 

Waar gaat deze specialisatie over?

Het masterprogramma biedt een integrale aanpak van actuele vraagstukken op het gebied van onderwijs. Onderwijsvraagstukken worden vanuit beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen geanalyseerd en binnen dit kader opgelost met behulp van recente wetenschappelijke inzichten.

Het uitgangspunt in de master is dat succesvolle oplossingen altijd gebaseerd dienen te zijn op een integrale analyse van de eigenschappen van de lerende en de leertaak (microniveau), de organisatie of leeromgeving (mesoniveau) en maatschappelijke trends en bijbehorend beleid (macroniveau). De kennis die nodig is om dit soort vraagstukken te onderzoeken, te interpreteren en op te lossen verwerft u door te werken aan actuele casussen. Dit is de reden waarom wij werken met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). 

De master biedt docenten de kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van onderwijsvernieuwing en implementatie van vernieuwingsprojecten. Behalve als docent voor de klas bereidt de master u ook voor op andere rollen en functies binnen de onderwijsinstelling op zich te nemen. Tevens in schoolbesturen en onderwijsadviesbureau ’s kunnen docenten met een universitaire master een belangrijke bijdrage leveren door hun opgebouwde kennis van en kritische blik op recente wetenschappelijke inzichten en opgedane analytische vaardigheden.

Voor professionals die zich in hun dagelijks werk bezig houden met beleid biedt deze master verdieping door de focus op de integrale aanpak van onderwijsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven.

Voor wie bestemd?

De master is bedoeld voor professionals in het onderwijs, zoals docenten in het primair, voortgezet, beroepsonderwijs en hoger onderwijs, maar ook interne begeleiders en andere staf die zich bezig houden met de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is de master bedoeld voor beleidsadviseurs jeugd en onderwijs.

Onderwijsprogramma voltijd (1 jaar)

Semester 1: vier vakken
Het eerste semester bestaat uit vier vakken met bijbehorende practicum. De vakken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één vak tegelijk kunnen concentreren. Een vak wordt gegeven gedurende vijf weken. 

Semester 2: Stage en master thesis
Tijdens het tweede semester wordt er stage gelopen en een scriptie geschreven. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut (kan eventueel bij de werkgever van de student zijn), onderzoek losstaand van de praktijkstage, ten slotte is er de mogelijkheid om alle stagetijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. De scriptie kan in samenwerking met de stage-instelling worden geschreven, of los van de stage bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen.

Curriculum
De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. De werkgroepen en practica vinden op twee avonden per week plaats van 19.00 tot 22.00 uur. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijswetenschappen als van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Teaching & Learning in Diverse Classrooms and Training Settings

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Practical Evidence-based Coaching

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

StageResearch Proposal & Thesis (blok 5 - blok 8)

32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Onderwijsprogramma deeltijd (2 jaar)

Jaar 1: vier vakken en vier practica
Het eerste semester bestaat uit vier vakken. De vakken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één vak tegelijk kunnen concentreren. Een vak wordt gegeven gedurende vijf weken. 

Het tweede semester bestaat uit vier practica die verband houden met de vakken die het eerste semester zijn gevolgd. Ook voor de practica geldt dat er een vak tegelijk wordt gegeven gedurende vijf weken.

Jaar 2: Stage en masterthesis
Tijdens het tweede jaar wordt er stage gelopen en een scriptie geschreven. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut (kan eventueel de werkgever van de student zijn), onderzoek losstaand van de praktijkstage, ten slotte is er de mogelijkheid om alle stagetijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. De scriptie kan in samenwerking met de stage-instelling worden geschreven, of los van de stage bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen.

Curriculum
In het eerste en tweede jaar vinden de colleges (onderwijsgroepen en practica) plaats op woensdag tussen 19.00 tot 22.00 uur.

De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijswetenschappen als van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren.

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 1

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Teaching & Learning in Diverse Classrooms and Training Settings

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Practical Evidence-based Coaching

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis

2 ECTS

Studielast jaar 1: 28 ECTS

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 2

 

Stage (blok 1 t/m 4)

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal & Thesis (blok 5 t/m 8)

Studielast jaar 2: 32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.