Onderwijswetenschappen

Master Pedagogische Wetenschappen (avondprogramma)

Prof. dr. Sabine Severiens, coördinator

"Onderwijs speelt een cruciale rol in het leven van kinderen. Dit geldt vooral voor kinderen en jongeren uit risicogroepen, zoals die in een arme sociaaleconomische omgeving. Wat hebben deze kinderen en jongeren nodig om hun talent te kunnen ontwikkelen? En wat is de rol van scholen en van docenten? Deze onderwerpen zullen centraal staan in dit programma."


Waar gaat deze specialisatie over?

Het masterprogramma biedt een integrale aanpak van actuele vraagstukken op het gebied van onderwijs. Onderwijsvraagstukken worden vanuit beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen geanalyseerd en binnen dit kader opgelost met behulp van recente wetenschappelijke inzichten.

Het uitgangspunt in de master is dat succesvolle oplossingen altijd gebaseerd dienen te zijn op een integrale analyse van de eigenschappen van de lerende en de leertaak (microniveau), de organisatie of leeromgeving (mesoniveau) en maatschappelijke trends en bijbehorend beleid (macroniveau). De kennis die nodig is om dit soort vraagstukken te onderzoeken, te interpreteren en op te lossen verwerft u door te werken aan actuele casussen. 

De master biedt docenten de kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van onderwijsvernieuwing en implementatie van vernieuwingsprojecten. De master bereidt u ook voor op andere rollen en functies binnen de onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen docenten met een universitaire master bijvoorbeeld in schoolbesturen en onderwijsadviesbureaus een belangrijke bijdrage leveren door hun opgebouwde kennis van en kritische blik op recente wetenschappelijke inzichten en opgedane analytische vaardigheden. 

Voor professionals die zich in hun dagelijks werk bezig houden met beleid biedt deze master verdieping door de focus op de integrale aanpak van onderwijsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven.

Voor wie bestemd?

De master is bedoeld voor professionals in het onderwijs, zoals docenten in het primair, voortgezet, beroepsonderwijs en hoger onderwijs, maar ook interne begeleiders en andere staf die zich bezig houden met de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is de master bedoeld voor beleidsadviseurs jeugd en onderwijs.

Onderwijsprogramma voltijd (1 jaar)

Semester 1: vier blokken
Het eerste semester bestaat uit vier blokken met bijbehorende practicum. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één blok tegelijk kunnen concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. 

Semester 2: Stage en master thesis
Tijdens het tweede semester wordt er stage gelopen en een scriptie geschreven. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut (kan eventueel bij de werkgever van de student zijn), onderzoek losstaand van de praktijkstage, ten slotte is er de mogelijkheid om alle stagetijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. 

Curriculum
De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. De werkgroepen en practica vinden op twee avonden per week plaats van 19.00 tot 22.00 uur. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijswetenschappen als van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Diversity in Education and Training

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Practical Evidence-based Coaching

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

StageResearch Proposal & Thesis (blok 5 - blok 8)

32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Onderwijsprogramma deeltijd (2 jaar)

Het deeltijdprogramma heeft dezelfde onderdelen als het voltijdprogramma maar deze onderdelen worden in de planning over twee jaar verdeeld. 

Curriculum
De onderwijsgroepen en practica vinden plaats op een dag tussen 19.00 tot 22.00 uur. De hoorcolleges zijn online te volgen. 

De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijswetenschappen als van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren.

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 1

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Diversity in Education and Training

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Practical Evidence-based Coaching

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis

2 ECTS

Studielast jaar 1: 28 ECTS

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 2

 

Stage (blok 1 t/m 4)

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal & Thesis (blok 5 t/m 8)

Studielast jaar 2: 32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.