Orthopedagogiek

Master Pedagogische Wetenschappen (avondprogramma)

Dr. Jacqueline Schenk, coördinator

“Orthopedagogen bieden begeleiding en hulp aan ouders en professionals, en ondersteunen kinderen en jeugdigen van wie de ontwikkeling problematisch verloopt of bij wie een gezonde ontwikkeling niet vanzelfsprekend is of wordt bedreigd."


Waar gaat deze specialisatie over?

In deze masterspecialisatie leert u over alle aspecten van de diagnostische en behandelingscyclus. U verdiept zich in verschillende diagnostische instrumenten, u maakt kennis met afname en interpretatie van diagnostische resultaten en leert deze te rapporteren volgens de professionele richtlijnen. Ook maakt u kennis met diverse vormen van behandeling en ondersteuning; u zoekt zelfstandig evidence-based interventies op en maakt, op basis van casuïstiek, een onderbouwde keuze voor de juiste vorm van ondersteuning. Ook maakt u kennis met de Forensische Orthopedagogiek en leert u over diverse theoretische- en verklaringsmodellen voor thema’s uit het forensisch orthopedagogisch werkveld, zoals kindermishandeling en problematische opvoedingssituaties, veelplegers en jeugddelinquentie, verslavingsproblematiek en middelenmisbruik.

De professionele vaardigheden in de practica van deze master variëren van klinische gespreksvaardigheden tot interventie- en ondersteuningsvaardigheden; van het rapporteren van diagnostische resultaten volgens professionele richtlijnen tot het inschatten van recidive-risico; en van het rekening houden met diversiteit tot het omgaan van niet-gemotiveerde cliënten in de forensische praktijk. 

Voor wie bestemd?

Deze master is in het bijzonder bestemd voor hen die welzijn, prestaties en ontwikkelingsperspectieven van huidige en toekomstige generaties kwetsbare kinderen en jongeren (en/of de gezinnen waarin zij opgroeien) willen verbeteren. Wanneer u na het afstuderen echt een wetenschappelijk gefundeerde bijdrage wilt leveren aan de orthopedagogische zorg-, onderwijs- en/of onderzoekspraktijk dan is deze master de beste keuze. 

Onderwijsprogramma

Semester 1: vier vakken
Het eerste semester bestaat uit vier blokken. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één blok tegelijk kunnen concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. Daarnaast volgt u een, bij het blok behorend, practicum.

Semester 2: Stage en master thesis
In het tweede deel van het jaar loopt u stage en schrijft u uw scriptie. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: 
1: praktijkstage waarbij u werkt aan uw beroepsvaardigheden en tegelijkertijd schrijft u een scriptie op een onderwerp van de wetenschappelijke staf;
2: onderzoeksstage, waarbij u onderzoek doet en een scriptie schrijft;
3: gecombineerde stage, waarbij u praktijkwerkzaamheden, onderzoek en de scriptie binnen een stage combineert.

Curriculum

De voertaal binnen deze masterspecialisatie is Nederlands.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Diagnostiek

5 ECTS

Behandeling

5 ECTS

Forensische Orthopedagogiek

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practicum: Diagnostiek & Diversiteit

2.5 ECTS

Practicum: Interventies & diversiteit

2.5 ECTS

Practicum: Methoden van forensisch handelen

2.5 ECTS

Practicum:
Practical Applied Multivariate Data Analysis

2.5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Stage en Scriptie (blok 5 t/m 8)

30 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.