Pre-master (avondvariant)

Master Pedagogische Wetenschappen 

Dr. Gabriela Koppenol-Gonzalez, coördinator

"In de pre-master volgt u een combinatie van bachelorvakken in de richting Gezinspedagogiek, Onderwijswetenschappen of Orthopedagogiek. U krijgt zowel praktijkgerichte als wetenschappelijke kennis en vaardigheden toegereikt, die u nodig heeft om de master succesvol te doorlopen."


Wat houdt de pre-master in?

In de pre-master analyseert u hedendaagse vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs op wetenschappelijk niveau. U krijgt kennis en vaardigheden aangereikt die van belang zijn om kinderen en hun leefomgeving te onderzoeken. Zowel algemene als richtingspecifieke vakken uit de bachelor zullen u helpen om uw kennis bij te spijkeren, zodat u vervolgens succesvol kan instromen in de master Pedagogische Wetenschappen.

Voor wie bestemd?

De avondvariant van de pre-master is bedoeld voor professionals die naast hun werk willen doorstuderen maar niet direct toelaatbaar zijn tot de master in Pedagogische Wetenschappen.

Onderwijsprogramma

Het programma van de pre-master heeft drie richtingen: Gezinspedagogiek, Onderwijswetenschappen en Orthopedagogiek. Deze richtingen komen overeen met de richtingen in de master in Pedagogische Wetenschappen. De richting die je tijdens de pre-master volgt, wordt ook de specialisatie die je in de master zal volgen. Een deel van de vakken wordt door alle richtingen gevolgd en een ander deel zijn de specialisatievakken.

Onderaan de pagina volgen de onderwijsprogramma's van de verschillende richtingen:

Let op: de onderwijsprogramma's zijn onder voorbehoud. De roosters in onderstaande vakomschrijvingen zijn van het huidige programma (2017-2018). Om het rooster in te zien klikt u op het vak en vervolgens op 'timetable' rechtsboven in het scherm. Aanwezigheid bij de vakken is verplicht, mits anders aangegeven.

Deeltijdonderwijs

Het avondprogramma is ingedeeld als een eenjarig, voltijd onderwijsprogramma. Mocht u vanwege een omvangrijke baan of persoonlijke omstandigheden het programma niet in voltijd kunnen volgen dan kunt u er voor kiezen om de pre-master in de avond in twee jaar af te ronden. Hierbij dient u er wel rekening mee te houden dat er geen speciaal onderwijsprogramma voor deeltijd is. Dit betekent dus dat u zelf de vakken moet verdelen over twee jaar. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld zodat u succesvol de pre-master in de avond kunt afronden.

Curriculum 

Avondstudenten van de pre-master volgen een selectie van vakken uit het reguliere bachelorprogramma verspreid over acht blokken. De vakken worden na elkaar aangeboden, waardoor de volledige focus steeds op één onderwerp ligt. Een vak bestaat uit een kennisdeel en een vaardigheidsdeel (practicum) en duurt vijf weken. Alle vakken worden gegeven volgens de onderwijsmethode van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat u naast hoorcolleges, onderwijsgroepen volgt waarin u direct met de stof aan de slag gaat. In de onderwijsgroepen wordt een actieve rol van u verwacht en is aanwezigheid verplicht.

Hoorcolleges en literatuur zijn afhankelijk van het vak in het Engels. Onderwijsgroepen en tentamens zijn in het Nederlands. 

NB: Het werken volgens het PGO systeem is enkel mogelijk mits voldoende aanmeldingen. 

Richting Gezinspedagogiek

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Biological Determinants of Learning and Development

Statistics II: Explaning and Predicting

Interculturele Pedagogiek

Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs

PGO en informatievaardigheden

Practical Statistics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II

Interviewvaardigheden

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Psychometrics: An Introduction

Gezinspedagogiek: Niet-traditionele Gezinnen

Stadssociologie van Onderwijs en Opvoeding

Onderwijswetenschappen: Problemen en Interventies op School

Practical Psychometrics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden I 

Academische Schrijfvaardigheden II

Wetenschapsfilosofie (blok 6 t/m 8)

 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Richting Onderwijswetenschappen

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Biological Determinants of Learning and Development

Statistics II: Explaning and Predicting

The Professional School

Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs

PGO en informatievaardigheden

Practical Statistics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II

Coaching en Trainingsvaardigheden

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Psychometrics: An Introduction

Gezinspedagogiek: Niet-traditionele Gezinnen

 

Stadssociologie van Onderwijs en Opvoeding

 

Onderwijswetenschappen: Problemen en Interventies op School

Practical Psychometrics


Academische Schrijfvaardigheden II

Ontwerpvaardigheden I

Wetenschapsfilosofie (blok 6 t/m 8)

 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Richting Orthopedagogiek

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Biological Determinants of Learning and Development

Statistics II: Explaning and Predicting

Interculturele Pedagogiek

Opvoedproblemen in de Complexe Werkelijkheid

PGO en informatievaardigheden

Practical Statistics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II

Testvaardigheden III

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Psychometrics: An Introduction

Gezinspedagogiek: Niet-traditionele Gezinnen

Orthopedagogiek: Stoornissen bij Kinderen

NVO

 

Practical Psychometrics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden I

Academische Schrijfvaardigheden II

 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Richtlijnen voor verspreiding programma over 2 jaar:

  • 'Onderzoeksmethoden' en 'SPSS vaardigheden' dienen tegelijkertijd gevolgd te worden. Deze vakken kunnen niet verdeeld worden over twee jaar;

  • 'Onderzoeksmethoden II' moet gevolgd worden vóór 'Onderzoeksmethoden III';

  • 'Wetenschapsfilosofie' wordt gegeven in drie blokken achter elkaar. Dit vak kan daarom niet verdeeld worden over twee jaar. 

  • Het practicum Schrijfvaardigheden II moet in het eerste jaar worden gevolgd.