Toelating

Master Pedagogische Wetenschappen (avondprogramma)

Voor toelating tot het avondprogramma van de master in Pedagogische Wetenschappen moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master, is afhankelijk van jouw vooropleiding.

Let op: de toelatingseisen voor de specialisatie Orthopedagogiek wijken af van de toelatingseisen voor de specialisaties Gezinspedagogiek en Onderwijswetenschappen. 

Toelating tot Gezinspedagogiek en Onderwijswetenschappen

Directe toelating
Je bent direct toelaatbaar tot Gezinspedagogiek of Onderwijswetenschappen indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond:

 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de EUR
 • Pre-master in de richting van de masterspecialisatie aan de EUR
 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen aan een universiteit elders in Nederland
 • Bachelor van aanverwante universitaire studie in de Sociale Wetenschappen.*

*Let op: met deze bachelor als achtergrond is toelating tot de specialisaties Gezinspedagogiek of Onderwijswetenschappen enkel mogelijk na toestemming van de Examencommissie, mits je de volgende vakken hebt behaald:

 • 10 ECTS in Methoden & Technieken en SPSS
 • 15 ECTS in Pedagogiek (voor Gezinspedagogiek) of 15 ECTS in Onderwijskunde/Onderwijswetenschappen (voor Onderwijswetenschappen)

Toelaatbaar na volgen pre-master
Je bent niet direct toelaatbaar tot Gezinspedagogiek of Onderwijswetenschappen indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond. Je dient eerst de pre-master te volgen voordat je kunt starten aan de master:

 • Hbo-bachelor van aanverwante studie in de Sociale Wetenschappen;
 • Wo-bachelor van niet-aanverwante universitaire studie. 

Op deze pagina vind je alle informatie over toelating tot de pre-master.

Niet toelaatbaar 
Als je een hbo-bachelor hebt afgerond van een niet-aanverwante studie in de Sociale Wetenschappen, ben je helaas ook niet toelaatbaar tot de pre-master. Start dan met de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.
 

Toelating tot Orthopedagogiek

Orthopedagogiek is een beroepsopleiding. Voor studenten Orthopedagogiek is registratie als basis-orthopedagoog bij de beroepsvereniging NVO essentieel. Hierdoor heeft deze specialisatie aparte toelatingseisen.

Directe toelating
Je bent direct toelaatbaar tot de specialisatie orthopedagogiek indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond:

 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de EUR
 • Pre-master in de richting van Orthopedagogiek aan de EUR
 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen in de richting van Orthopedagogiek aan een universiteit elders in Nederland.
 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen in een andere richting dan Orthopedagogiek aan een universiteit elders in Nederland*
 • Bachelor van aanverwante universitaire studie in de Sociale Wetenschappen*

* Toelating tot de specialisatie Orthopedagogiek is enkel mogelijk na toestemming van de Examencommissie, mits je de volgende vakken hebt behaald:

 • 40 ECTS Orthopedagogiek (Algemene Orthopedagogiek (min. 6 ECTS), Persoonlijkheidsleer, Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Neuropsychologie);
 • 5 ECTS Jeugdzorg en Juridische en Ethische aspecten;
 • 20 ECTS Methoden & Technieken en SPSS.

Of jouw curriculum voldoende wordt geacht en welke studies aanverwant zijn aan de Sociale Wetenschappen zijn ter beoordeling aan de examencommissie. Meld je aan voor de master, dan wordt bekeken of je toelaatbaar bent. Als je aanmelding wordt goedgekeurd, ontvang je via email een bevestiging van toelating.

Toelaatbaar na volgen pre-master
Indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond dien je eerst de pre-master te volgen voordat je kunt starten aan de master:

Op deze pagina vind je alle informatie over toelating tot de pre-master. 

Niet toelaatbaar
Als je een hbo- of wo-bachelor hebt afgerond van een niet-aanverwante studie, ben je helaas ook niet toelaatbaar tot de pre-master in de richting van Orthopedagogiek. Start dan met de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.


Twijfels over je toelaatbaarheid?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding.