Onderwijsvorm

Master Psychologie (avondprogramma)

Binnen de master Psychologie wordt gebruik gemaakt van de onderwijsmethode van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Hierbij werken studenten in kleinschalige onderwijsgroepen onder inhoudelijke begeleiding van een docent om academische en maatschappelijk relevante problemen te analyseren en bediscussiëren. De studenten stellen verklarende hypotheses over het probleem op. De onderwijsgroepen focussen zich op kritische discussies omtrent de theorieën die voorafgaand bestudeerd zijn door de studenten.